Shop

Latest Followers:

Stats

Tarotberättelser, 1,2,3

Tarotberättelser, 1,2,3
click to view images (1)

Tarotberättelser är en bok om Tarot med siffrornas betydelse numerologiskt.

I boken finns först grunden om numerologin till Tarotkorten.
Sedan följer olika berättelser om vardagliga händelser till korten, kärleksupplevelser, begränsningar, kunskap, rädsla. Köttbullar och gamla skulder. Karma, hobby, impulsivitet eller katastrof eller att balansera.

Idén med texterna är att ge dig inspiration till att förstå mer om kortens betydelse i vardagshändelser. Ett mer levande språk till att förstå och ta in kunskapen om allt det som finns i korten.

Det finns berättelser till alla siffrorna Ess - 10 men även till personligheterna.

Boken bygger sina texter på kortleken Rider Waite men oavsett lek så kommer du att få insikter till dina kort ifrån denna text.

Du läser berättelser utifrån dessa rubriker:Siffrorna 
Siffrorna i livet 
Ett titt på kortet Dåren 
Börjar allt med en etta? 
Ett= Fyra eller delat med ett? 
Översteprästinna? 
2 i Mynt - Att balansera
Tre= Enighet eller splittring? 
Den kompletta kvinnan 
Tre= Impulsivitet eller katastrof? 
Fyra= Harmoni eller liknöjdhet? 
Fyra - att sluta avtal 
4= En begränsning? 
4 Avtal och kontrakt 
5 Slumpen? 
5 Kunskap eller rädsla? 
5 = Fattigdom eller bara ingenting? 
5 = Köttbullar och gamla skulder 
5 Lärdomar 
Sex= Befrielse eller olyckliga omständigheter? 
Bägare och alkohol 
Sex= Tillfredställelse eller oförmåga? 
Kärleksfunderingar utifrån Paret
7 = Frågeställningen 
7 - Eget val? 
Sju - att ta ansvar 
Sju= den mest kompletta siffran för utveckling? 
Åtta - Att kommunicera... 
Åtta = Hobby? 
Åtta = allt med självet? 
Åtta = Karma? 
Nio - att förverkliga 
9 - Lärdomar 
9 - Skicka vidare 
9 - Evigt ältande 
10 - Trygg gemenskap? 
10 - Svärd, en fasa för många 
År efter år, liv efter liv, mönster efter mönster. 
Kärlek och bägare 
Kärlek genom sviter 
Ur olika vinklar 
Att lägga en stjärna 
Det perfekta kortet? 
Möjligheter 
1-21 - Vad är sämst, vad är bäst? 
En Knekt med Ruter i 
Hjärter Dam 
Man i Hjärter 
Årstider 
Tarot - själens spegling 
Nytt år, ny period 
Upplevelser 
Kan du lita på Tarot?