Shop

Latest Followers:

Medlemskap Aura och färger

Medlemskap Aura och färger
click to view images (1)

Passa på nu! Lär dig mer om färger under sommaren, i texter, i ljudfiler, i webinars.
I medlemskapet ingår distanskursen samt en personlig auratolkning som du får som film inne på din profilsida (endast för dig).
Alternativt Swish 073 063 1657

yellow.jpgHar du hört någon säga att du är färgstark?

Bra i så fall, det innebär att du troligen har energi i dina chakras, men det finns trots det stunder när energin är låg, eller när arbetssituationen kräver mer än vad du kan ge. När ekonomin inte har det där flytet som du önskar, eller när kärleken lyser med sin frånvaro eller går under orden "komplicerat".

Eller ATT du känner dig seg, omotiverad, skjuter på saker, drar dig undan, tvivlar på dig själv, stressad samt allt annat som är allt annat än i harmoni. Eller som när du skyller på andra, har svårt att inte vända kappan efter vinden. Men det kanske också tyvärr finns stunder när du inte är i kontakt med din intuition eller inte vågar skapa visioner?

Om du känner igen något av detta tycker jag att du bör bli medveten om att det går att öka energin, att skapa bättre balans samt fler möjligheter. Det kan vara bra om du känner till dina energier, hur mycket samt vilken energi du har i dina chakras, eller hur du tar upp energi ifrån andra. 

Vad ger ett medlemskap dig?
Du får tillgång till hur många sidor som helst med texter om chakras, auran, färger, med ljudfiler samt övningar. Allt indelat i tre olika nivåer där du utvecklar mer allt eftersom.
Webinars för alla färgerna samt webinars i ämnen som har med detta område, som för kläder, eller energifält.
Från 2019 är det webmöten, som inte spelas in, däremot kommer det upp filmer om olika färger, kombinationer samt energier.

www.chakravision.online