• Tarot steg för steg

  tarotstegforstegfront.jpgBoken Tarot steg för steg ger dig möjligheten att utveckla din intuition och logik. Du kommer steg för steg att få en ny och fördjupad förståelse för livet och alla dess olika skeenden och din egen del i helheten. Dessa insikter kommer att berika din egen och dina medmänniskors tillvaro och göra dig beredd att möta och växa med de utmaningar som livet erbjuder men även skapa nya möjligheter.

  Tarot är din intuitions spegel, ditt högre jags uttryckande i symbolik.

  I boken finns grundprinciper om Tarotkorten, numerologi och lite astrologi till dem. Samt helheten med elementen - eld, vatten, jord och luft. Efter varje svit finns en stjärna att öva med. Alla 78 korten i Tarotleken tas upp var för sig, men även själ och personlighetskort samt årsläxor till stora Arkanan.

  Denna bok passar till alla Tarotlekar.

  I denna nya version finner du även en liten text till varje kort med nyckel om kärlek, då det är det ämne som skapar mest intresse för korten.

  Boken följer den gamla i innehållsförteckningen  steg för steg med inslag från "Tarot, mer och mer". Du finner en stjärna efter varje svit - Elementstjärnan, Dagsstjärnan, Keltiska Korset, Horoskopstjärnan och Tidspegeln. 

  Första utgåvan var 1993. I denna bok finner du den omarbetad samt delar ifrån boken "Tarot mer och mer".

  Nu i omarbetad version tillsammans med boken "Tarot, mer och mer"