• 77d7355dc6dd2fdb765be5eb1d7c18995ea1958c_thumb.jpg

 • Tidigare liv och Tarot

  I denna bok finner du grundtexter om tidigare (parallella) liv.
  Vem var du tidigare? Vilka omedvetna minnen påverkar dig idag? Kan dina rädslor vara minnen från tidigare liv? Vilka erfarenheter samt talanger bär du med dig från tidigare upplevelser?

  Du kan få svar på dessa frågor samt många fler ifrån minnen av tidigare liv i denna text.

  Du kan själv genom Tarotkorten lägga ut berättelser om dina samt andras tidigare liv, i det läsa innantill, eller för att lära dig mer om Tarotkortens kunskap. Alla 78 Tarotkorten är tolkade för att vägleda dig, du finner även den mest perfekta utläggningen för att få ut en berättelse av ett helt liv, från vem du var, hur du levde samt hur du dog.
  Även om du inte är intresserad av Tarot kan texterna ge dig en hel del information.


  Innehållsförteckning

  5 Förord
  12 De fem områdena (hälsa=
  14 Arbete
  16 Ekonomi
  18 Kärlek
  19 Andlighet
  20 Tidigare, parallella liv, regression, reinkarnation?
  21 Att komma ihåg sina tidigare liv
  22 Några av mina egna tidigare liv minnen
  29 Dina själsliga samt karmatiska val
  39 Djursjälar
  40 Andliga guider
  41 Mönster
  45 Fler av mina egna minnen
  55 Egna fria val
  58 Hur du tar reda på dina tidigare liv
  63 Funderingar
  66 Nyttan med att veta om ett eller flera tidigare liv
  70 Sjukdomar
  71 Själsligt cellminne
  73 Elaka liv
  75 Karma
  77 Insikt
  79 Olika liv samt dess påverkan
  82 Att dö
  85 Det pratas om kropp, själ och ande
  88 Hur påverkas du av det sätt som du dog på?
  90 Andliga själar
  93 Häxor samt trollkarlar
  95 Vanliga liv?
  96 Tvillingsjälar
  102 Själsfränder
  104 Skuggsjälar
  105 Sammanfattning
  106 Tidigare liv med Tarot
  108 Din identitet i tidigare liv
  111 Page i Stavar
  113 Page i Bägare
  115 Page i Mynt
  117 Page i Svärd
  119 Knekt i Stavar
  121 Knekt i Bägare
  123 Knekt i Mynt
  125 Knekt i Svärd
  127 Dam i Stavar
  129 Dam i Bägare
  131 Dam i Mynt
  133 Dam i Svärd
  135 Kung i Stavar
  138 Kung i Bägare
  140Kung i Mynt
  143 Kung i Svärd
  146 Familj samt betydelsefulla personer
  147 Keltiska korset
  150 Stora Arkanan
  151 Stora Arkanans hälsa samt död
  153 Stora Arkanans andliga sökande
  155 0/22 Dåren
  158 1 Magikern
  161 2 Översteprästinnan
  165 3 Kejsarinnan
  169 4 Kejsaren
  172 5 Påven
  175 6 Kärleksparet
  178 7 Vagnen
  181 8 Styrkan
  184 9 Eremiten
  187 10 Lyckohjulet
  190 11 Rättvisan
  193 12 Den Hängde
  196 13 Döden
  199 14 Måttligheten
  202 15 Djävulen
  205 16 Tornet
  208 17 Stjärnan
  211 18 Månen
  214 19 Solen
  217 20 Domen
  220 Världen
  223 Lilla Arkanan
  224 Ess i Stavar
  227 2 i Stavar
  230 3 i Stavar
  233 4 i Stavar
  236 5 i Stavar
  239 6 i Stavar
  242 7 i Stavar
  245 8 i Stavar
  248 9 i Stavar
  251 10 i Stavar
  255 Ess i Bägare
  259 2 i Bägare
  262 3 i Bägare
  265 4 i Bägare
  268 5 i Bägare
  271 6 i Bägare
  274 7 i Bägare
  277 8 i Bägare
  280 9 i Bägare
  283 10 i Bägare
  286 Ess i Mynt
  292 2 i Mynt
  295 3 i Mynt
  298 4 i Mynt
  301 5 i Mynt
  304 6 i Mynt
  307 7 i Mynt
  310 8 i Mynt
  311 9 i Mynt
  316 10 i Mynt
  320 Ess i Svärd
  323 2 i Svärd
  326 3 i Svärd
  329 4 i Svärd
  332 5 i Svärd
  335 6 i Svärd
  338 7 i Svärd
  341 8 i Svärd
  344 9 i Svärd
  347 10 i Svärd
  350 Efterord

 • Text om kortet Kejsarinnan

  Sidan 165-168

  III Kejsarinnan (The Empress)
  Kejsarinnan visar på att du haft en stor betydelse för många, haft mer ansvar, eventuellt någon grupp eller till och med ett land ”under” dig. Du har definitivt levt som kvinna, som en stark sådan, kraftfull, harmonisk, givande, omhändertagande med stor karisma. I det livet har omvårdnad, ansvar, förmågan att leda i det tysta, att hjälpa andra hjälpa sig själv. Har haft en stor integritet men ändå varit ödmjuk. Bredden är stor från häxa, jordemor till drottning, den starka egenskap du har uttryckt är en stark, stor kvinnlighet som klarat sig själv. Du har använt dig av dina förmågor oavsett om det betytt sängvägen genom ett giftermål, intelligens via uppfostran. Har fått uttrycka hela din kvinnlighet, hela din personlighet, fått en bra respons på den du är. Har med dig trygghet, auktoritet, stil samt ett världsmedvetande från detta liv. Har levt ett rikt liv, oavsett om det varit ekonomiskt eller i händelser, men fått ut det bästa, visat på hela ditt register av kunskap. Ansvar genom din roll, sett helheten från början till slut för dina ”undersåtar”.

  Kortets grundbetydelse
  Matmor, kejsarinna, drottning, häxa, jordemor. Blivit äldre, klok gumma.

  Omvänd betydelse
  Kan både ha missbrukat din makt, tagit över, förstört på grund av habegär, men kan även ha blivit utnyttjad mot din vilja. Bortgift, ansvar för folk du inte harmoniserat med, kan ha blivit bortförd, bortrövad till ett annat land, en annan kultur. 

  Yang/Yin
  Kvinna, mogen (mamma), medveten om din sexualitet, det värde det haft, eventuellt genom barnafödande. 

  Ålder
  Mogen i hela sitt sätt, cirka 25–90 år.

  Bakgrund
  Har oftast levt i rika länder, I arabländer, Spanien/Portugal, Sydamerika, Italien, Frankrike. 

  Mönster
  Lite av en besserwisser, vet allt, kan allt. Har ägandebehov kanske både av egendom samt människor, kan erövra människor genom att vara vänlig, omvårdande i ett eget syfte. Har lätt för att lägga dig i det mesta även det som rör andra. Har kontrollbehov, behöver veta vad andra, hur du själv kan förbättra det. Mån om att själv komma i god dager, mån om kläder, utseende, att bli väl bemött.

  Möjligheter
  Har med dig en gedigen kunskap om vardagsliv både för fint herrefolk samt för den enkla människan. Är duktig på att ta ansvar, att se helheten, att få det mesta att fungera, är en bra samordnare. Har lätt för att få folk att engagera sig i andra som är i behov av stöd och hjälp. Bra på att skapa kontakter samt att själv vara neutral. 

  Varför detta liv?
  I utvecklingen har det behövts ett liv med mer ansvar men även med en bredare bild av livets alla sidor, från fattigdom till rikedom, livets från födsel till döden. Har genom detta liv fått möjligheten att hjälpa andra men även själv få må gott, i det även utvärdera vad rikedom är – pengar eller något annat.

  Karmaskuld
  Möter behövande för att lära dig var du har rätt att engagera dig i, var varje persons eget ansvarsområde tar slut, hur du kan hjälpa utan att bränna ut dig, även lära dig att säga nej när du ser din begränsning.

  Personligheten
  Omtänksam, vårdande, stark, stabil, utvärderande, omhändertagande. Varm, godhjärtad, se längre än vad både näsan och pengar räcker.

  Öde/karma
  I din spirituella utveckling är örter, brygder en del av vardagen. Den kloka gumman, om du inte själv fixar det vet du ändå av vem eller hur du ska fixa det bästa. Du vet hur du ska ge näring, allt efter hur det ligger i dina egna intressen. Detta är en kvinnoroll som utåt sett kan verka bry sig om alla andra med det handlar om att själv öka din ego nivå, växa utifrån beundran, makt. Det här kortet visar på växande i ditt sökande, i din roll, i in identitet.
  Omvänd
  Har varit vilse med ditt behov av makt. Tappat kontrollen över visionerna. Kreativiteten kan ha varit blockerad.

  Personlighet
  Har varit en stark kvinnlig personlighet med uttrycksfulla drag samt karisma. Har varit bestämd, säker, tolerant, omhändertagande samt krävande. Har lärt dig att visa upp dig, ta plats, visa vad du kan, hur du agerar i olika situationer. Stabil, säker, väldigt medveten om din situation, likaså andras respons till dig själv. Van vid uppmärksamhet, vid flärd, lyx eller extra fördelar. Har varit en resande själ, via långa eller korta resor, böcker, berättelser samt umgänge.

  Arbete
  Har inte varit anställd eller utnyttjad, vetat ditt eget värde, stått på egna ben, hanterat situationer bra, haft stort ansvar i dina aktiva handlingar.

  Ekonomi
  Mycket god ekonomi, har levt i välstånd, i rikedom, haft tillgångar, oftast genom äktenskap eller från din familj. Har haft med dig möjligheten att förvalta dina tillgångar, se om ditt eget hus, skött affärer till att de gett god avkastning.

  Kärlek
  Har levt i trygghet, i en stark relation som byggts mer på ansvar, planering, genom det har kärleken vuxit sig starkare. Visar ofta långt äktenskap med trygghet, värdighet samt en stor familj.
  Omvänd
  Har blivit utnyttjad, varit bedragen eller varit den som varit den andra kvinnan i en mans liv, en man som levt i ett stabilt äktenskap på ytan.

  Hälsa
  Välmående, har varit i kroppslig balans, trivts med din fysiska kropp. Stark, seg, uthållig, eventuellt många barn men som gett mer skönhet åt kroppen än förfall. Har varit mån om god kost, rörelse, att må bra.

  Andligt
  Trygg i dig själv, har varit väl medveten om dina kunskaper, brukat dem väl. Har sett till helhetsbehovet för både folk samt jorden, förstått den betydelse som elementen, jorden med alla dess innevånare, så väl mänskliga som djur, vättar, tomtar och troll, devor och så vidare har tillsammans.