Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Algiz (Älgrunan )

Om du dragit Algiz 

Algiz visar på att du kan skapa ökad medveten om helheten av dig själv. Att du inte bara är en fysisk kropp, tanke och känsla utan att du även har ett inre som är viktigt att uppmärksamma. Du har möjlighet att stanna upp med dig själv, lyssna inåt, våga visa vem du är med stolthet.
Dold visar Algiz på illvilja. Att du troligen inte är i kontakt med dig själv, ditt livsval. Att du vägrar att lyssna inåt men även på det utanför dig. Du mer har näsan i vädret, tror att du redan kan allt och vet allt.

Algiz ristad

Även här formen av tre ristningar, två som går ut ifrån "kroppen", urstaven, som sträcker sig uppåt. Riktad energi åt båda hållen, men kan även ses som en krona. Denna runa kommer som steget efter att du i Tyr funnit din inre kraft, nu kommer värdigheten att bära din roll i centrum. En medvetenhet om liv, vem du är, vilka mål du har att förverkliga.

Rista runan, känner du energin av skapandet från Issaz till att nå ut, att sträcka ut "armarna", välkomna sitt eget jag i mitten av allt.

Om du dras till Algiz 

Om du dras till Algiz visar det att du står upp för dig själv, du vet vem du är, vad som är din gåva. Du värderar både dig själv och andra, strävar efter mer uttryck av det som är. Din inre drivkraft handlar om att förverkliga mer av dig själv.

Vägledning från Algiz 

Arbete
Du är nu en del av det som sker omkring dig, allt verkar höra ihop. Du känner en tillit till att det ordnar sig som det ska, om inte annat stanna upp, lyssna till din inre vägledare.
Kärlek
Du kan ta emot sann kärlek, troligen av en själsfrände. Det finns djupa, allvarliga, positiva, ärliga känslor i din relation, förstärkning av känslomässig band.
Ekonomi
Du får det som du är öppen för. Det är viktigt att du stannar upp, gör klart för dig själv var din trygghet är - i dig själv eller i pengar?
Hälsa
Du lever i harmoni med dig själv, din kropp, du befinner dig i ett välbefinnande. Du lyssnar mer till vad din kropp, själ och ande har behov av.
Andligt
Du lever din egen sanning. Du känner en stilla, andlig upplevelse.
Created with