Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Assiz (Ass - Månrunan )

Om du dragit Assiz 

Det blir viktigare för dig att vara i en helhet, lyssna inåt, ta hänsyn till allt omkring dig, inte bara det som är aktuellt just nu utan mycket mer.
Dold visar Assiz på vilsenhet och förtvivlan. Du vill inte veta, inte känna av att det finns ett djup inom dig. Du söker i det yttre, i agerande som inte egentligen är det som du vill eller känner att du bör vara i, men som verkar mest logiskt eller tryggast för stunden.

Assiz ristad

Detta är månrunan som står för kontakten med Asa (-gudarna). Den visar på helheten mellan kropp, själ och ande, treenigheten. Här är energin riktad neråt, sökande, frigörande från den ursprungliga kroppen (Issaz).

Halvstavarna riktas neråt som i Laguz, ett förtydligande av flödet av ebb och flod. När du ristar denna runa kan du känna av den bestämdhet som finns genom att dra ner de två ristningarna.

Om du dras till Assiz 

Om du dras till Assiz är du lite av en mystiker, som gärna utforskar det okända, som söker svar på varför allt är som det är. Du lever i drömmarnas värld, är bra på att förutse nästa steg. Din inre drivkraft är din känsla för det som är.

Vägledning från Assiz 

Arbete
Du är nu på väg att förverkliga ditt livsmål. Du blir ett med din vision. Våga tro på det som din själ längtar efter, förverkliga.
Kärlek
Du står i harmoni och balans i relation, du hittar din motpol, din själsfrände att förenas med, kanske först inom dig själv men du vet att helheten är nära.
Ekonomi
En bra balans, det som är ditt, det som ska bli ditt kommer din väg. Du bör självmant släppa det som inte tillhör dig.
Hälsa
Dina känslor styr din hälsa, om du mår bra är du hel, i balans, om du känner efter, mår dåligt skapar du en obalans - valet är ditt.
Andligt
Du är ett med din själ här och nu, så länge som du lyssnar till din inre sanning.
Created with