Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Bjarkaz (Bjarka - Björkrunan )

Om du dragit Bjarkaz

Bjarkaz visar på att du nu har din kraft och dina resurser med dig, det blir viktigt för dig att se på ditt ursprung. Vem du är ifrån din uppfostran och dina värderingar samt i det stå upp för dig själv och utvecklas.
Dold visar Bjarkaz att du är rädd för dina egna talanger, vill inte se, använda den erfarenhet som du har utan du blockerar dig själv, förnekar ditt arv.

Bjarkaz ristad

Fem ristningar i en runa, urstaven, Issaz, sedan Wynjaz men när energin går ner nästa gång sluts den ännu en gång. En upprätt "evighetsåtta". Denna energi visar på ursprung, trygghet. Du kan även se runan Laguz i denna åt två håll, (Dold) som visar på att känslorna ses ifrån två håll. Här är cirkeln på väg att slutas, med en kontroll över tillförseln av vatten (känslor) då den sluts inåt till ursprunget. Den fyller på det som redan finns. Den mest feminina runan som också kan ses som ett par bröst som i sin tur representerar näring till livet.

Om du dras till Bjarkaz

Om du dras till Bjarkaz är du grundad, trygg, stabil, ser möjligheter i det mesta. Du värderar, tar ansvar, ser till att allt utvecklas som det ska. Din inre drivkraft är att ta hand om det som utvecklas.

Vägledning från Bjarkaz

Arbete
En stabil grund, lovande fortsättning. Du har enorma möjligheter att nå framgång, lyssna till dig själv, våga fatta beslut och agera. Här finns början till ett eget företagande eller utökat ansvar.
Kärlek
Du stannar upp i harmoni och i närvaro. Tro på det du har och våga satsa vidare på dina drömmar. Kärleken är närvarande och trygg.
Ekonomi
En bra grund att bygga vidare på, du har den erfarenhet som behövs för att komma vidare. Investeringar i redan påbörjade projekt.
Hälsa
Du är i fysisk grundform och fungerar helt i harmoni.
Andligt
Du når djupt in i dig själv, stannar upp, utökar ditt medvetande. Du är i mer harmoni än tidigare, vågar se vem du är och vad dina resurser är och använda din egen kraft.
Created with