Blå-Attityd

Blå visar att du är i bra balans, i perfekt energi att du kan stå upp för dig själv.
 Hela din medvetenhet handlar om fokusering, att sätta i gång med det som du vill förverkliga,
även om det bara är en tanke är det inte bara om.
Din starkaste kraft med dina tankar är att förverkliga det som är din sanning.

Blå-Röd/Attityd-Kraft

Blå-Röd visar att du bör vara i din sanning, leda och gå din egen väg. Vilket inte innebär att du ska nonchalera andra, då har du missförstått energins budskap. Du behöver stå upp för vem du är och vad du vill.

Blå-Orange /Attityd-Impuls

Blå-Orange visar att du ska tro på dig själv, på ditt eget skapande. Stärka din integritet, visa vem du är för dig själv först och främst. Det är nu som du ska ta självklart plats.

Blå-Gul/ Attityd-Vilja

Blå-Gul visar att du är medveten om vad du vill göra men även hur du ska göra det, du har ingen tvekan med dig utan ett fullt engagemang i det som pågår. Du kan lita till dig själv, till din egen kraft.

Blå-Grön/Attityd-Harmoni

Blå-Grön visar på att du har en inre ro som tar fram mer säkerhet där du lättare kan uttrycka dig lugnt och stilla. Du är mer medveten om vad du känner innan du uttrycker dig.

Blå-Indigo/Attityd-Insikt

Blå-Indigo visar att du nu kan coola ner, bara vara dig själv i allt som är. Du har funnit en inre harmoni, ett lugn, en cool attityd då du vet vad du har i tankarna, att det är bara att vara i det innan du tänker vidare. 

Blå-Lila/Attityd-Intuition

Blå-Lila visar att det som är viktigt är att du verkligen finner din andliga fokusering utifrån din personlighet. Att du står tryggt i din attityd medan du fokuserar på din utveckling.

Blå-Magenta/Attityd-Erfarenhet

Blå-Magenta visar att du söker en utveckling från din erfarenhet, du är nu beredd att ta vara på allt som du har med dig för att kliva fram starkare.

Blå-Turkos/Attityd-Förändring

Blå-Turkos visar att det är förändringar på gång ifrån troligen en identitetsutveckling eller kris. Du har allt för många funderingar, allt för många tankar, i det skapar du ständigt förändringar.

Blå-Rosa/Attityd-Oändlig

Blå-Rosa visar att du inte känner efter vad som är viktigt för dig då du är fullt upptagen med att känna efter vad som är viktigt för andra. Du söker bekräftelse utifrån då det egentligen är du själv som ska känna efter, men det kan vara svårt med alla känslor som kommer omkring dig.

Blå-Svart/Attityd-Stillhet

Blå-Svart visar att du ska utveckla mer av dig själv i dina uttryck på et djupare plan. Risken finns att du lätt stagnerar då du tror dig har funnit dig själv, din sanning.

Blå-Vit/Attityd-Bliss

Blå-Vit visar att du kan utveckla mer av dig själv, även med saker som du inte gjort tidigare, du finner mer kapacitet inom dig. Sedan gäller det för dig att hålla dig till din planering och inte sväva i väg i allt som du tror är möjligt.

Blå-Grå/Attityd-Balans

Blå-Grå visar att du är medveten om din förmåga, men även att du behöver vila innan du uttrycker dig, finna en balans i vad som du upplever med vad du uttrycker.
Created with