Mar 3 / Ylva Trollstierna

2 i Stavar

Hur har du det med din ambition, orkar du, vill du, har du tillräckligt med motivation att fortsätta på det som du nyss skapat. Litar du på din grund, har du ork att fortsätta, se målet hela vägen från starten till fulländningen (i 10 i Stavar)?

Är det inte härligt när vi själva satt igång något av egen kraft, av en kreativ idé som vi önskar förverkliga, det kan vara ett nytt jobb, ett nytt projekt, känslan av att ha kommit igång och nu ska det börja förverkligas, fortsätta att utvecklas. I det gäller det att ha tillit till motivationen, se målet, stå stadigt, känna kraften i den balans som nu skapas.
Här markerar skunken att hit men inte längre, mitt projekt, min grund, ska du närma dig bör du ha ärliga avsikter då jag vet vad jag vill. Om du tvekar kommer skunken att markera, vilket den även kan göra till dig själv om du får kortet omvänt. Helt plötsligt stinker ditt projekt, du visar dig från din värsta sida, folk flyr dig då de inte orkar mer det som du satt igång men inte själv tar tag i.

Ur Tarot och attraktionens lag

”Jag är tacksam för min kraft och kreativitet i enighet med min själ.”

För att förverkliga dina mål behöver du vara fokuserad tankemässigt, vara i det positiva, uppleva med känslan för att fortsätta utveckla det som påbörjats istället för att bara nöja dig med ditt första mål. Du har möjligheten att se en fortsättning på det som du redan skapat samt att förverkliga den, ge den all den energi som du har för att utvecklas och uppleva mer, kanske dags att skapa nya visioner?

Du fortsätter att förverkliga det som är viktigt för dig med rätt inställning, du är motiverad, eftersom du redan är i den positiva energin känns det allt lättare. Du har mer erfarenhet, bra balans i det som du agerar i, mer säkerhet, mer attityd, du vågar ta ut svängarna lite mer.
Du har mer tillit till din egen kraft och förmåga, vet vad du kan utvidga, hur du bör förverkliga vidare med erfarenhet av tidigare händelser. Du vet att det krävs lite mer ansträngning samt engagemang av dig men du tvekar inte utan har en stark övertygelse att uppleva det som du önskar komma vidare i.

Det som är din styrka är din ambition, din förmåga att använda din kreativa skapande energi. Du har inspiration, du upplever mer av det du önskar, det du kan stärka för att vidga dina perspektiv. Du bör gå utanför din säkra zon mer än tidigare för du har kapaciteten, möjligheterna är dina. Med denna starka energi och medvetenhet kan du förverkliga det mesta som du har i tanken och mer därtill.
Created with