Feb 24 / Ylva Trollstierna

Ess i Bägare

Ett sådant underbar kort Ess i Bägare är, en ny kärlekskänsla, en ny inre glad upplevelse, kanske till och med en förälskelse i någon eller i något nytt.

En upplevelse väl värd att ta reda på, vara i men samtidigt är det bara en etta, det finns inget gensvar än. Men det kanske är det som ger lite extra näring till upplevelsen, hoppet, längtan att få en respons.

Kan det vara att vi ibland glömmer bort att vara i glädjen för att vi hela tiden strävar efter mer, istället för att stanna upp, njuta av upplevelsen och känslan skapas en längtan efter mer. 
Detta är ett kort att njuta av och vara i, för eftersom allting har en början har det även ett slut, men det innebär då att du redan har upplevt något som en gång startade med detta kort. Det kan vara så enkelt som att någon har gett dig en kram eller att du mött någon som rockat hela din värld. Om du skulle stanna i den upplevelsen ett tag istället för att pressa på en fortsättning då kanske du lär dig att uppskatta denna lyckokänsla vilket kan stärka en fortsättning.

Ur Tarot och attraktionens lag

”Jag är tacksam för i ett kärleksfullt flöde där alla nya upplevelser berikar mig och i enighet med min själ.”

För att få tankens energi att bli manifesterad i verkligheten behövs känslan med för att uppleva det som finns i tankarna. Nu när du är i en ny känsloupplevelse kan du njuta av en inre glädje som skapar en känsla av lycka, det som gör att du kan uppleva att alla dina drömmar förverkligas.

Detta är ett positivt kort, ett kort som visar att du genom att vara i känslan kan förverkliga det som du haft i din tanke genom tillit och glädje, genom att bejaka allt det som du önskar uppleva, i denna energi finns bara glädje. Det är nu du bör uppleva känslan, våga släppa alla rädslor i att inte vara bekräftad eller älskad som den du är.

Tankens energi är den starkaste energi som finns i svärdsviten men för att få tanken att bli till verklighet behövs även upplevelsen, känslan av det du önskar uppleva, det även innan det är i verkligheten. Med Ess i Bägare har du tagit första steget in i upplevelsen, desto mer bägare desto mer upplevelse (på gott och ont). Att ha detta kort visar att tankarna inte bara är ett medvetande utan även en upplevelse som stärker det tänkta i verkligheten.

Detta är ingen energi som du varit aktiv i vilket gör att det är du kan uppleva att en del händer när känslan aktiveras i ditt liv, denna inre tillit som växer fram skapar en trygghet och framför allt en glädje. Den hjälper dig att se ännu mer positivt på saker och händelser i ditt liv. Det som du tidigare kan ha tvekat om är en självklarhet att endera välja bort utan att känna efter eller att välkomna i ditt liv för att du känner att du får den bekräftelse som du behöver för att komma vidare.


Created with