Runornas budskap

Jag är totalt inne i runor för stunden, jag förbereder nästa kurs, en helt ny variant av bindrunor än vad jag hade tidigare, hur kul och intressant som helst. Jag kombinerar det med att gå igenom hela runmagikursen som även det är super intressant, som en återupplevelser av saker som jag tar för givet, lite nya insikter.

Elementen har en viktig del där, min tanke just nu var att jag borde peppa dig att boka in dig på kursen nu med det rabatterade priset, men nja, är du intresserad och "smart" då bokar du in dig nu, men för min egen del för att få mer support på jordelementet som handlar om ekonomi kan du gärna vänta tills jag höjt priset, för det kommer inte att gå tillbaka till det pris som varit, jag kommer att göra en höjning eftersom jag kommer att lägga till så mycket mer material, både texter och filmer.

Själv är jag i eld och vatten samt luft elementen, jag agerar, känner in, reflekterar men jordelementen finns också med då jag skapar en bättre bas.

En del av mig känner att jag vill nå ut, fånga ditt intresse för runorna, för de är fascinerande, troligen för att de är så självklara när grunden är lagd. I första kursen "Runmagi" är det egentligen bara en tolkningsmetod som jag går igenom - Elementstjärnan. Det finns en liten beskrivning av Nornornas väv som egentligen borde vara utläggningen som jag startar med, men för mig är förståelsen för elementen viktigare, som att de 25 elementen även delas upp på fem runor var för varje element. Men när jag ändå är på så fixar jag väl en mer tydlig del av Nornornas väv. 

Jag har själv gillat min kurs, men eftersom jag som de flesta hela tiden utvecklas är en uppdatering av sidan igång, när jag är helt klar med allt då sätter jag priset. Nu kommer tankarna för varje kurssida jag går igenom, att wow, det ska också med. Hela mitt inre studsar av allt det jag önskar förmedla. 

Elementstjärnan här under är bara en förenkling, i kursen kommer fler filmer med olika tolkningar, reflektioner vad som bör tänkas på. Jag har som inte tänkt på det innan då första kursen egentligen inte handlar om "siande" utan mer om tolkning, förståelse av runorna en och en, men vad fasiken ;) Nu kör jag, för den som är intresserad blir det säkert mer givande den dagen jag fixar tredje kursen, den om siande. Jag har som ett system i dessa, andra kursen om bindrunor går att ta fristående, men sista, utan grunden blir den lite mer att jobba med. Det vill säga, den som vill ha facit bör ha del ett för att få support i tolkningarna.

I mars startar två kurser med webmöten, "Bind, samstavs samt galderrunor" samt "Tarot grundkurs", det ska bli intressant, givande med webmöten. Det innehåller inte denna första kurs, men det finns filmer så det räcker. Personligen tycker jag att mars och april är trevliga månader att gå kurs, det är som mitt emellan vinters vila och sommarens ankomst.
Tarot grundkursen finns redan men den som bokar nu får med webinaren med tolkningar av utläggningar samt Q& A.

Du har väl sett mina runsidor?
Runor med en kort beskrivning av runorna, mina kurser och böcker? 
Runstart med en runa per dag, sju runor finns redan att läsa om.

Jag vill även tipsa dig om min bok "Uhrstafen", (tips, köp den inbunden, den är hur läcker som helst även på utsidan, gör sig verkligen inbunden till ett superpris) den ingår i kursen Runmagi både i text och ljudfiler (inlästa av mig) men jag skriver nu även på reflektioner till varje kapitel, varje kapitel är en runa från den tomma till den fulla runan. Egentligen borde det vara en kurs i sig då det finns en hel del om allt inom det jordliga och mediala i den delen, troligen sätter jag även ihop några filmer där med när jag ändå är på g.

Men nu ska jag fundera lite på budskapet hur jag ska ta fram den dolda runan Solaz (läs nedan).

Elementstjärnan

Exempel på en Elemenstjärna.
Varför namnet Element? Detta är de fem platserna för de element vi har på jorden som var och en representerar ett område i vårt liv, inom parantes finner du området som är mer en rubrik för allt som finns i den energin. I öster finns eld (agerande), i söder vatten (känslor, inlevelse), väster jord (materiellt, trygghet), norr luft (personligheten, respons) samt alla dem tillsammans bildar voiden (det andliga, själen) i mitten. Dessa fem element/områden är det som vi är i, ibland mer, ibland mindre. Genom att lägga en runa i varje område ges svar på vad som sker nu eller för den period eller fråga som ställs.

Detta är min dag idag:
Öster - Naudiz

Jag har idag sett till konsekvenser, tagit ett avgörande beslut, medveten om att det valet kan ge två utgångar, väl medveten om båda. Att Naudiz visar sig stärker min medvetenhet om det valet.
Söder - Uhruz
Mina känslor idag är kraftfulla, jag har i mitt beslut tagit fram min urkraft, krävt min plats, inte gett andra valmöjligheter utan en inre kraft finns med mig som stärker mig i mitt beslut.
Väster - Solaz dold
Dold visar Solaz att energin finns i grunden, "solen kommer att lysa" för annars skulle det inte vara den runan, men just nu är den moln.
Norr - Issaz
Min personlighet är idag stilla, inga svängningar i hur jag kommunicerar utan en stillsam, tydlig, närvarande energi som präglar hur jag är. Ingen brådska utan ett avvaktande.
Voiden - Reidiz
Helheten av dagen visar på beslutsamhet, ett val, att gå min egen väg, köra mitt rejs.
Idet från runorna omkring är jag medveten om mitt beslut i Naudiz, har kraften med mig från Unhruz, support från min omgivning av Solaz, samt en cool attityd från Issaz.

Jag kan också i dessa runor läsa ut hur min arbetssituation ser ut:
Ett val, ett beslut, väl medveten om konsekvenserna.
Känslor - Egensinnig, i ett eget förverkligande.
Trygghet - Något är inte klart än, det är på g, det ger mig medvetenheten om att det kommer att ordna sig, men inte idag!
Personlighet - Närvarande, inte i någon rush utan i mer avvaktan.
Själsligt - Lyssnar jag till min inre vilja.

Detta var enklare tolkningar, varje runa går att fördjupa sig i, viktigaste runan för dagen är Solaz som är dold, de andra är mer direkt på men visar att med tiden finns lösningen.

När du går runmagi finns denna utläggning med, beskrivning, film samt mall där du kan skriva ut varje dag och spara i en pärm, ännu enklare är att beställa boken "Journal för dina dagliga runor" där du kan fylla i för året (Runhjulet) för månaden, veckan samt veckans alla dagar under 365 dagar.
Created with