Runstart

Snart är det den 28 mars, dagen då kursen "Bind, samstavs-samt galderrunor" börjar. Du kanske inte har intresse, kunskap om runor eller kanske intresset finns? Oavsett, jag älskar runor, de är magiska, mystiska men samtidigt jordnära. De bygger på individen samt allt vi agerar, känner, skapar, tänker och är. De ger vägledning från den energi vi är i. 

Varje runa är en frekvens, du består av dessa 24 frekvenser som tillsammans skapar den 25, helheten av allt. Ibland kan vi ha mindre av en frekvens men likaväl för mycket vilket då skapar en obalans, vilket är en del av livet, att inte vara perfekt men sträva mot fullkomligheten.

Runor är en stor del av mitt liv, just nu, troligen lite mer, jag finslipar på nästa kurs om bindrunor samtidigt som jag finslipar på kursen Runmagi. Är du redan i kursen för Runmagi, logga in, där finns mer frågor som du svarar på, får svar av mig, det finns reflektioner till Uhrstafen som är min bok om Uhr, den första runmagikern som förhoppningsvis ger dig en större helhet av magin av runor. Är du inte på kursen, välkommen.

Tycker du att det verkar intressant med runor, börja med Runmagi, du kan ta den även parallellt med del 2. Runmagi är klar som distanskurs (med ständiga förbättringar, du finner alla uppdateringar under Teamet om du är medlem på sidan). Det finns filmer, texter, uppgifter. Del 2 kommer första gången att ha 7 webmöten. Dessutom kommer del 3 senare under sommaren/hösten med hur du siar i runor.

Du kommer även att kunna komplettera med initieringar till Runmagiker, vilket är supermagiskt :)

Nu finns en sida som jag kallar runstart, där finner du varje dag en ny runa, i den ordning de är skapade, det är lite text men en bra grund, tänk dig då vad som finns på kurserna ;)

Alla som är kursdeltagare har även tillgång till webmöten, som nästa den 16/3.

Runstart - en runa per dag

Mina tre runor för dagen för mig själv är - Hagalaz/Reidiz/Madrez
Dagen har redan börjat med Hagalaz, mindre kaos, vilket gör att jag fokuserar på Reidiz med eget ansvar, vilja, fokusering för att i Madrez finna mer av min kapacitet.

Facebook

Jag planerar även att ha en live video på min facebookssida där du kan ställa frågor om runor. Missar du när de är, så kommer filmen att finnas framöver, men du kan redan nu fundera på något som du önskar runmagi i, en fråga för jobb, kärlek, hälsa, ekonomi eller rent allmänt.
Created with