Tidigare liv?

Tidigare liv är inte bara intressant, det kan även ha varit liv som inte var spännande dramatiskt eller ett kändisliv utan även ett "vanligt" liv som gett dig någon speciell talang. Men oavsett, det vill säga om du inte tror på tidigare liv (men det vore märkligt om du har ett nyandligt tänkande) för då kanske du kan få en annan vinkling? Enligt mina tankar, erfarenhet har vi en hel del som skapat oss till den vi är idag, tyvärr även från trauman men även egenskaper som vi kan stärka i vår personlighet. 
Att förstå var ifrån alla egenskaper har skapats som kan användas i detta liv, du kanske var helt suverän på att baka i ett tidigare liv, en egenskap som du kanske inte levde fullt ut, gör ditt bästa för att uppleva mer i detta liv. Eller kanske du bakade så mycket att du inte ens vill se åt varken bröd eller en kaka?

Kanske det finns ett trauma från ett tidigare liv som du inte bearbetat än som förföljer dig för att du ska finna ut hur du löser det med den erfarenheten du har idag. Kanske du fortsätter att ge näring till det traumat för att det finns i ditt själsliga mönster?

Naturligtvis finns det lika många coola händelser som kanske dramatiska, precis som detta liv är nu. Tidigare liv kan vara en inspirerande metod i att förstå sig själv bättre. Men det kan även astrologi som mer är en karta över vad vi skapat (från tidigare liv?). Numerologi (siffermagi) är en annan metod att räkna ut lite vad som är själens mönster. Däremot symboler och drömmar, det finns alltid med oss, symboler är allt omkring oss medan drömmar visar oss ett symboliskt sätt att tolka det vi inte löser i vaket tillstånd. I allt detta finns den andliga personliga utvecklingen av våra själar, en inre längtan av att finna vägledning om vem vi är, varför, vad kan förändras, förbättras? Jag skriver om de sju delarna av SPirituell INspiration som jag skapade 2009, ämnena, texterna är lika aktuella idag. Men nu har jag delat upp dem, för vi har alla något speciellt vi är mer nyfikna på eller så är vi nyfikna på allt. De två sista delarna handlar om färgmagi, att skapa utifrån de frekvenser som är färger av det förråd av färger vi har med oss (chakras) och till slut en del spådomstekniker, de som är nycklar till hur vi läser ut olika egenskaper samt händelser.

Dessa två ord -spirituell- samt -inspiration- är två av mina favoritord. Jag älskar, brinner för att inspirera (ibland även provocera). Jag vet att jag har tidernas kunskapsförråd, men jag vet även att du vet allt jag vet, du kanske bara inte har tänt minnet än. Kanske du och jag har något samman från tidigare liv, min uppgift att "väcka" dig, eller din uppgift att påminna mig om min kunskap, nu ska jag inte gå djupare in på funderingar, de finns i del 5. Livet ska vara underhållande även i en andlig utveckling. Jag kan uppleva att så många krånglar till det, egentligen finns allt redan inom dig men kanske något i ett tidigare liv gör att du har ett motstånd till din egen kunskap.

Jag har alltid älskat förändringar men ibland kan de vara slitsamma, just nu rensar jag ut så mycket i mitt liv att jag mer suckar än jublar, men jag har tillit till att allt kommer att bli bra, så är det med all utveckling, våga växa, våga släppa, våga förändra för att finna det som själen önskar uppleva i detta liv.

SPirituell INspiration

All den kunskap som jag har den har även du, sedan är det vissa områden som har mindre eller större betydelse i våra liv. Vilka? Det kanske du finner ut när du tar del av någon av de 7 delar av materialet i denna självstudiekurs, det är lite av varje inom nyandlighet men betoning på din personliga andliga utveckling. Du läser mer om varje ämne när du klickar på länkarna nedan.
Created with