Blå

Blå (hals) visar på kommunikation, socialt behov, utåtriktning, närvaro, intelligens. På nedre delen av kroppen att du har svårt att stanna upp och lyssna till dig själv. Lätt att bli styrd.
Använd blå energi när du vill nå andra, kommunicera och få andra att lyssna till dig. Om du behöver få dina ord att väga tungt! Eller själv bestämma vad som är bäst för dig, när du behöver stimulans i dina arbetsuppgifter, avancera. När du behöver tänka klart, analysera, utvärdera och gå din egen väg.

Sanskritnamn - Vishudda
Färg -Blå, blågrön.
Plats på kroppen -Strax bakom struphuvudet.
Fysiskt -Hals, mun/käke, öron, axlar och sköldkörteln. När du får en sjukdom eller begränsning i halsen, munnen och käken(tänder), öron, axlar och sköldkörteln så har du för lite energi i detta chakra.

Det här chakrat...
Hjälper dig med att kommunicera att få kontakt, visar din bild utåt, ditt yttre jag. Det här är femte chakrat räknat från basen. Det här chakrat visar på din kommunikations-förmåga, hur du tar in och för ut värderingar och kunskap. Det här chakrat med Solar Plexus skapar din andliga grund till ett växande, att se lärdomarna i det här livet. (Blått som det här chakrat är tillsammans med Gult för Solar Plexus = Grönt som är = Hjärtchakrat) Det här chakrat representerar Luftenergi - Händelser, allt som rörs om och tas upp, viljan till att leva i händelserna och vara delaktig.

Om det blir överaktivt
Pratar för mycket och i ett. Lägger sig i vad andra gör och säger, vet bäst. Visar upp dig ideligen i tron om att vara bäst. Skrytsam och "hänsynslös". När du har för mycket energi i detta chakra så kan du prata för mycket, hela tiden, i ett och ofta utan något vettigt att säga, det vill säga du pratar enbart för pratandes skull och för att du har mindre energi i de andra chakrana som är din trygghet och framåtanda. Du kan ha lätt för att veta bäst, att lägga dig i och analyserar allt.

Underaktivt
Torr i halsen, lätt till förkylning. Fåordig. Vill varken synas eller höras. Blyg. Om du har för lite energi i det här chakrat så kan du känna sig torr i halsen, lätt för att harkla dig och då inte bara fysiskt utan även att det blivit en "grej", en vana som är en slags trygghet (mönster). Du kan ha lätt för att gå åt sidan, vill inte prata, tror inte att du har något att säga eller att någon ska lyssna, försiktigt och i stort sett osynlig, vill helst bara få gå åt sidan och inte märkas av. Det är lätt hänt att du även blir folkskygg, blyg och har svårt att vara i grupp, vet inte riktigt vad du har för åsikter och hur du ska framföra dig själv.

Aktivera

Om du har blått i ditt halschakra så har du den perfekta balansen, du är sann, tydlig, trygg med dig själv och uttrycker dig på ett sätt som harmoniserar med din personlighet. Det gör att andra tar dig på allvar och du möter respekt. Just ordet respekt är en viktig del i den blå energin, för när du har respekt för dig själv, när du är i din egen trygghet, när du inte spelar roller utan är närvarande då får du automatisk respekt och du ger det även till andra. Men minsta lilla avvikelse rubbar din kommunikation och skapar en annan vibration som andra plockar upp undermedvetet och så är du i något mönster som du behöver för att skapa en förbättring av dig själv.

Genom att var tydlig, säga vad du känner och tänker, genom att gestikulera, agera, tala din sanning så stärker du den blå energin, men du kan också bära blåa halsband, blåa tröjor och schalar eller helt enkelt sjunga ut.

Blå har med identitet att göra, alltså kan blå energi stärka dig till att bejaka dig själv, stå upp för din sanning, agera enligt dina värderingar.
Använd blå energi när du behöver vara tydligt, tala din sanning, ta tag i saker som involverar andra människor.

Blå energi är även viktigt när du ska gestikulera, uttrycka dig på andra sätt än med bara ord, det kan även vara via någon rytm som dans, sång eller teater.

Blå energi stärker dig till att framföra dig själv ärligt samt rättvist. När du bara vet vem du är samt vad dina åsikter är.

Blå energi


Created with