Aura

Ordet aura betyder blixtar av färg och karisma, den vanligaste uppfattningen är att det är en form av ett ljus runt en person. Människor som arbetar med aura tror ofta att det är själens spegel (som jag gör), en källa till kunskap och förståelse för vilka vi är och varför.

Det är inte bara vi människor med en aura, utan även djur och saker har denna energikraft som auran är. Auran har många färger, de lyser olika, allt beroende på vårt humör, hälsa, personlighet och andlighetsnivå.

Auran kan visa olika färger i energifältet som omger oss.  Du kan känna denna energi av en person, känslan kan vara positiv eller negativ, som vi ofta nämner som goda eller dåliga vibbar.

För mig är auran själen; det är inte bara runt oss; det finns även inom oss. Det är vibrerande energi som är en del av oss, livsenergin som berättar vilka vi är, våra mönster och våra mål. Det går att läsa vad vi tänker i vår aura, hur vi känner, vad som formar den fysiska kroppen och vilka mönster som energin kan skapa, kanske sjukdomar som vi kan undvika genom att läsa aurans energi.

Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul. Vi har många av dessa energihjul, men det talas mest om de sju från österländsk filosofi-Kronchakra, Pannchakra (tredje ögat), halschakra, hjärtchakra, solar plexus chakra, navelchakra samt baschakrat.

Auran är något som förändras i den hastighet med vilken vi är, utvecklar oss själva. Beroende på vårt välmående visas auran i många olika färger. Vissa av oss är mer färgglada än andra. En ung person har ofta mer vital energi, är mer färgstark än någon gammal och sjuk. Auran berättar om hur vi är fysiskt, psykiskt, emotionellt eller om det finns en obalans i kropp och sinne.

För att veta mer om din aura kan du be en auraläsare att läsa energin antingen personligen eller på avstånd. En skicklig auraläsare kan se eller känna en brist i auran som kan förvandlas till en sjukdom om du inte ändrar mönstret och energin innan. En annan metod är att låta en aurakamera ta ett aurafoto. Men det finns ingen kamera kan ta en bild av auran, kamerasystemet samlas genom värme och puls som en vibration som kommer att visas som färger runt omkring dig.
Om du har röd i din aura visar den kraft eller att du är irriterad. Rött är den mest betydande energin när du har mycket motivationskraft och när du är arg.

Orange indikerar kreativitet och lust; kanske du längtar efter något eller är i ett passionerat sinnestillstånd.

Gul indikerar stabilitet, kontroll och skapande, när du vill lära dig, undervisa eller fokusera på dig själv och din identitet.

Grön indikerar harmoni, lugn och frid, och naturligtvis kärlek. Det kan även visa sig i din aura när du är trött eller har varit sjuk.

Blå indikerar visar i uttryck och sökande. Det kan vara en del av din aura om du är fokuserad på din yttre roll, om du är en stark personlighet.

Indigo visar på djupsinnighet, allvar, filosofiska tankar, medvetenhet om vem du är.

Lila indikerar andlig tillväxt; det kan visa om du mediterar, mindfulness eller befinner dig i en andlig sökprocess.

Magenta visar att du troligen har en obalans eller har fastnat i ett mönster eller trauma.

Turkos indikerar andlig utveckling, nya idéer, du förvandlar ditt livsmönster och är medveten om hur du är.

Rosa indikerar villkorslös kärlek, hög andlig handling både från sinne och känsla. 

Fält

Fysiskt fält
Bas-, navel- och solarplexuschakran är de som tillsammans skapar din grund, din identitet, din trygghet samt hur du lever och agerar i det vanliga dagliga livet. Dessa chakran visar dina krav på livet, din reproduktion samt grunden i relationer.

Baschakra med rött kommer att aktivera kraft, navelchakra med orange gör kraften kreativ, solar plexus chakra med gult realisera det till en samlad växande.

Den röda färgen har energimönstret; kraft, engagemang, impulsivitet och agerande.
Den orange färgen har energimönstret; motivation, vilja, lust och skapande.
Den gula färgen har energimönstret: sökande, förändringar och medvetande.

Dessa tre färger tillsammans visar din grundläggande säkerhet, är de färger som skapar din vilja att arbeta, att uträtta dig själv.

Emotionellt fält
Det finns bara ett chakra, hjärtchakra, för det emotionella fältet, det bistår dig energimässigt att leva i flödet av känslor, i kärlek, att ge och ta emot.

Det gröna är en blandning av det gula i solar plexus samt det blåa i halschakrat, tillsammans kommer de att aktivera samhörighet och utveckling.

Den gröna färgen har ett energimönster som är kärlek, gemenskap, känslor och empati.

Grönt är färgen som skapar dina kärleksmönster, oavsett om det är för en partner, en förälder, ett barn, ett djur eller en sak.

Mentalt fält
Hals-, pann samt kronchakrat visar tillsammans på dina visioner samt drömmar om framtiden. Dessa chakran visar din andliga identitet, ditt mer djupgående sökande efter livet, dina kontakter, de saker du utvärderar.

Den blå färgen har energimönstret: kommunikation och samvaro, du agerar utåt.

Indigo har energimönstret som söker efter andlig medvetenhet samt visioner.

Den lila färgen har energimönstret, drömmar, ett annat sätt att tänka, ett högre sinne.

Dessa tre färger, blå, indigo och lila, skapar tillsammans dina ambitioner samt drömmar för din framtid; dessa är energin för evolution.

Andligt fält
Nack, thymus samt stjärnchakrat är de som oberoende av sin färg visar ditt inre.
Magenta visar på erfarenhet, det som du skapat, även i tidigare liv.
Turkos visar på förändringar som sker allt efter din utveckling.
Rosa visar på längtan, drömmar, andliga kontakter.

Energifälten


text
Created with