Gul

Gult (solar) visar på självet och idéer, studier, utveckling, aktivitet i socialt nätverk. Mental aktivitet. Över stora ställen av kroppen kan det visa på kontrollbehov.
Använd gul energi när du vill bli mer medveten om dig själv, hävda din rätt. När du behöver bättra på din identitet och stå för val, bygga något nytt, skapa något eget. Helt enkelt när du behöver starkare självkänsla.
När du behöver få andra att lyssna till dig och det som du behöver genomföra för att stärka dig själv, Om du behöver vända splittrad energi och rastlöshet till något konkret istället då är gul rätta färgen. Och om du behöver fokusera på något eget projekt, hävda din rätt, orka, fokusera och vara bestämd i din uppfattning.
Sanskritnamn - Manipuraka.
Färg -Gul.
Plats på kroppen -Solar Plexus, mitt under brösten, mitt på magen.
Fysiskt
Magsäck, lungor, ryggen. När du får en sjukdom /begränsning i lungor, magsäcken, magens mitt och mitt bak på ryggen, så har du för lite energi i detta chakra.
Det här chakrat...
Hjälper dig att förverkliga, att våga och att tro på dig själv och vara trygg med  självförtroende. Kommunikation och gemenskap med andra. Att våga och leva med din kreativitet. Det här är tredje chakrat räknat ifrån basen. Det här chakrat visar på inspiration, livsglädje och framåtanda. Det är ditt utåtriktade chakra, det som söker social kontakt och kommunikation, gemenskap.
Tillsammans med Baschakrat och Navelchakrat är det chakrat som representerar Jordenergi; Stillhet och grundtrygghet; här finns viljan att skapa och att komma vidare med kontakter och gemenskap.
Om det blir överaktivt
För självsäker, kör över andra, ser bara till dina egna intressen: rastlös och socialt splittrad. När du har för mycket energi i detta chakra så växer självförtroendet , men du saknar grunden eftersom det då blir mer energi i detta chakra än i de lägre som är mer grundande. Du kan bli för säker på dig själv, svårt att lyssna till andra, det finns en rädsla som kommer fram när du har för mycket energi i detta chakra. Prestationskrav som blir orimliga. En inre splittring, då du vill mycket men har svårt att rikta din energi till de mål som du har, har lätt att bli irriterad på andra. Rastlöshet kan ta överhand då du vill att det ska ske något hela tiden. En social splittring kan även bli märkbar då du isolerar dig eftersom ingen annan "duger" till allt det som du vill göra. När det blir för mycket energi i detta chakra mot för i de andra så påverkar det dig till att uppleva otrygghet med dig själv eller med andra. Det blir även en låsning emot de högre chakrana som påverkar tankarna och idéerna och får dig att inte tänka klart med alla dina inriktningar. Med för mycket energi här så är risken stor att du att enbart fixera dig vid det som skapar händelser där du kommer framåt i livet utan att tänka igenom om det håller i längden.
Underaktivt
Osäker, söker ensamhet, dålig självtillit och självkänsla. Brist på självförtroende och vilja. Om du har för lite energi i detta chakra så påverkar det dina handlingar med att du känner av det som vi kallar dåligt självförtroende eller för lite självkänsla, helt enkelt att du blir osäker på dig själv, tror inte att du duger till något, har verkligen svårt att bli motiverad då du inte tror att du räcker till eller får vara med i gemenskapen. Självtilliten är i stort sett obefintlig, vågar ingenting, känner panik och rädsla inför det mesta. Du kan lätt isolera dig, ängslig och osäker på dina handlingar och det du gör.

Aktivera

Du kan stärka dig mentalt genom att bli mer medveten om ditt jag, eller ditt ego (men läs inte det negativt), öva på att ta plats, på att säga nej och göra saker för dig själv först och främst. Bli mer jag-medveten.
Gult kan du stärka ifrån stenar som Citrin men även Tigeröga.
Antagligen är det svårt att bära gult, men gula sängkläder, då tar din energi upp den gula den tiden du sover utan att du behöver riskera att känna dig uttittad eller osäker om du passar i gult. Så länge som du har brist på gult finns den upplevelsen.
Drick citronvatten, ät apelsiner, gurkmeja i maten kan också vara andra alternativ för att bli medveten om energin.
Utan den gula så undviker du att stå upp för dig själv, du undviker ansvar eller att agera ifrån din egen vilja. Alltså hjälper gul energi dig att vara mer självständig, ha mer tillit till din egen förmåga. Du blir säkrare, mer medveten och lär dig att ta plats (utan att köra över någon. 
Med gult lyser din självsäkerhet och genom att du står upp för dig själv slipper du konflikter och skulle du bli ifrågasatt så är det inget som kränker dig utan bara en åsikt. 
Med den gula energi ökar din medvetenhet och ditt värde om dig själv, vilket också stärker din ekonomi.

Gul energi


Created with