Turkos

Turkos är färgen för dig som söker utveckling och djupare insikter om dig själv och din själsliga väg i detta liv.

Turkos kan skapa kontakt med ditt övermedvetna, andliga kulturer (Atlantis, Lemurien och andra planeter).

Turkos är förändringens färg, den som hjälper dig att släppa taget, förändra och ta tag i dina mönster. 

Turkos är en mix av grönt och blått så i energin finns känslan och kommunikationen som aktiveras i det andliga.

Det här chakrat…
Är ditt chakra som förser dig med spirituellt sökande, hör till det man kallar "Vattumannen tidsålder". Det är det chakra som du utvecklar i och med Vattumannens nya tidsålder, ett "andligt" chakra som öppnar sig allt mer efter din andliga utveckling, eller med ett annat ord din andliga självkännedom. Ingen är oandlig om det här chakrat inte har utvecklat sig, alltså blivit synligt (för andliga ögon eller fysiskt inkännande). Utan det är ett självvalt, ett medvetande som du väljer i detta liv (i och för sig så är allt valt innan).

Detta chakras färg är turkos till sin grundfärg, men tar snabbt in de andra färgerna och utvecklar energier, tar upp "problem" och skickar rätt energi till rätt område. Så om du jobbar med området som har med baschakrat att göra (rött) så aktiveras rött i detta område till dess du löst det mönstret. Och är det området som har med halsen att göra så aktiveras den energin och blått är det som syns i detta chakra.

Det här chakrat hjälper dig att hålla dig andligt medveten om dig själv. Det aktiverar det mönster som är viktigt i din andliga utveckling för tillfället. Använda din intuition, öppna upp ditt högre jag, kontakt med änglar och en kännedom om tidigare liv.

Blir varken överaktivt eller underaktivt utan agerar med ditt aktuella mönster. Det behöver således inte balanseras utan jobbar med det du behöver balansera upp.

Detta chakra bär på din framtid, din andemening.

Aktivera

Turkos är färgen för dig som söker utveckling och djupare insikter om dig själv och din själsliga väg i detta liv.

* Turkos kan skapa kontakt med ditt övermedvetna, andliga kulturer (Atlantis, Lemurien och andra planeter).

Turkos energi finns i turkosa färgbad, turkosa stenar och i örter.

Created with