Flip-it journal

Här finner du texten till journalen samt mallar för året, veckan och dagarna.

Jag har skapat denna journal dels för min egen del men även för dig som vet eller anar att du skapar med tankens kraft samt att färg är en vibration, frekvens, energi som du består av, som du kan omskapa (flippa) genom att bli medveten om dina tankar och känslor.

Synonymer till flipp
succé, publikframgång, framgång, lycka, medgång, hit, fullträff, bestseller, kioskvältare
Motsatsord – flopp

Sedan jag var barn har jag tolkat färger som energi, i början på 1990-talet började jag tolka auror med chakras samt skrev min första lilla bok om Auran. För mig är auran lika med din själ, din själ består av energier som kan läsas ut i vibrationer, frekvenser som vi tolkar som färger.

Varje färg har en betydelse, varje mönster, begränsning, handling, känsla, tanke med mera som du upplever kan läsas i en färg. Se det som att koda energier med hjälp av kunskapen om varje färgs egenskap. Du bör veta dina energier, ha koll på om de är för långsamma eller för snabba då de påverkar ditt sätt att tänka, känna och agera. Med tanke och känslan kan du omskapa inom dig, för det finns ingen tanke utan känsla, ingen känsla utan tanke. Med kunskapen om vibrationer, energier, färger kan du skapa mer i och av ditt liv.

Jag har varit medveten om tankens kraft så länge som jag kan minnas. Redan innan ”The Secret” kom ut förstod jag att tankar var energi, desto mer positivt vi tänker, desto lättare skapar vi det som vi önskar.

Det finns en historia om den lilla indianpojken som frågar sin farfar ”Det finns en ond varg och en god varg, vilken är det som överlever?” Farfar svarar ” Den vi matar”-

Detta är en av mina favoriter, den är tydlig, om du matar negativa tankar skapar du negativitet, det du är rädd för, det du ger energi det kan du skapa, men det tar längre tid än när du tänker en positiv tanke.

Tanken bakom denna journal är att du dag för dag ska tänka och känna, skriva ner för att bli mer medveten om dina tankar, men även om dina känslor då de har ett samarbete. Mallen ser likadan ut dag för dag. I början av varje ny vecka har du en sida för den kommande veckan, där kan du skapa från tanke och känsla en önskan om din vecka, men som du redan ser att den har varit. När du skapar texten, känn in från tanken, försök även att fånga upp doft och ljud i ditt sinne, skapa en visualisering av din text. Läs den högt för dig själv som en berättelse över hur veckan har varit, enligt din önskan.

Det handlar om att du skapar det som du önskar, talar om för universum vad som är viktigt för dig, du blir mer medveten om dina tankar, känsla, uttryck och agerande. Det liknande som när du skapar en visionboard (visionstavla) men här med ord.

I yin och yangsymbolen fyller du i de färger som du känner för, det gör att du skapar med orden från din tanke, med färgen från din känsla. Dessutom blir journalen trevligare att bläddra i när du även skapat färg. I det kan du även lära dig att förstå vilka färger, det vill säga vilka vibrationer, frekvenser som du använder dig av. En del av den kan du ändra desto mer du förstår hur färgerna visar dig dina energier.

Längre bak i boken finner du frågeställningar till alla färgkombinationerna samt en text till varje färgkombination som du skapar, det vill säga, bra om du har tio olika färgpennor, en i varje färg av röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, magenta, turkos samt rosa.

Din journal blir mer levande om du fyller i färger i Yin och Yangsymbolen. Men du kan även bara välja att skriva in orden för varje färg:

Röd-Kraft
Orange-Impuls
Gul-Vilja
Grön-Harmoni
Blå-Attityd
Indigo-Insikt
Lila-Intuition
Magenta-Erfarenhet
Turkos-Förändring
Rosa-Oändlig
Magenta-Erfarenhet
Turkos-Förändring
Rosa-Oändlig.

Försök att lägga orden på minnet för varje färg, du fyller även i de två färgerna (helt okej om du väljer att fylla i en färg på båda fälten. De två orden ger dig ledtrådar om vilken energi du agerar i. Skapa de färger som kommer spontant, utan att logisk tänka.

Börja med att skapa din vision för det kommande året, hur du ser på hela din situation där du kan använda dig av de tio orden som du fyller i för varje dag.

Sedan den veckan du startar denna journal skapar du en vision av den kommande veckan, men som om den redan har varit.

Din journal börjar den dagen som du väljer, veckan startar med måndag sedan har du alla veckans dagar i följd, ny sida för veckan efter med alla veckans dagar i följd och så vidare tills du har kommit till 365:e dagen. Du skriver in varje vecka i sidan för veckan, aktuella datum (måndag-söndag). Under varje dag fyller du i dagens datum. Det står veckodagen innan.

De första du fyller i för varje dag är färgerna (använd orden till hjälp för varje färg) i Yin och Yangsymbolen för att göra din journal gladare samt bli mer medveten om färgerna.
Mina energier idag: Skriv in dina färger
Intagande: Vilken färg/ord finns på vänster sida av Yin och yang symbolen
Utgående: Vilken färg/ord finns på höger sida av Yin och yang symbolen
Mina ord: Välj av orden för färgerna.
Exempelvis Röd= Kraft. Blå= Attityd. = Kraft-Attityd.
Då vet du att idag är det de energierna som du agerar i.

Du finner även ”Min begränsade tanke”. Skriv ner den oavsett hur positiv eller negativ den är. Sedan om ordet är negativt flippar du ordet till motsatsen, skriver ner det för att skifta energi. Det ordet kan du använda som ledord över dagen. Är det ett positivt ord använd det ordet som din styrka, din övertygelse om att det är den energin som du skapar från.

Längst bak i boken finner du en kortare betydelse av varje kombination, den kan du utveckla tanke och känsla från men även ha som vägledning. Texterna är från min Yianglek som bygger på färg och ord. I denna Yin och Yangsymbol har du svart prick på vänster sida som är den intagande (feminin kraft) samt vi prick på den högra sidan, utgående (maskulin kraft). Genom att du fyller i färgerna eller skriver in orden för varje färg lär du dig mer att se dina mönster som både kan vara en begränsning men även en möjlighet.
Men först, börja med att skriva in dina drömmar för det kommande året. Precis som med de tio färgerna har du tio ord (som inte är samma som färgens ord utan vad färgen mer visar på i det du agerar, upplever, tänker och känner för varje dag). Använd de som en påminnelse om vad du kan välja för (positiv) tanke idag för att skapa ett medvetande, en balans i dina energier. Uppmärksamma hur du ser på dig själv, vad du kan skapa en flip av istället för att floppa! De frågorna är baserade på vad varje färg har för grund.

Du har störst utrymme på rubriken ”Min dröm för idag”. Där skriver du fritt vad som är viktigt för dig under dagen utifrån positiva tankar. Tänk på att det blir lättare för varje dag, du kan följa dina nya tankar och känslor, men det är okej om du hoppar över en dag. Skapa, visionerna för att förverkliga dina drömmar.

Under sidan för veckan bör du skapa likande ett framtidsbrev, skriva ner vad du önskar, tänker och känner in att du redan har förverkligat.
Du kan även beställa boken på Amazon >>>
Write your awesome label here.
Created with