Reiki ART

Reiki Art - Advanced Reiki Training (Reiki Master)
Du får all kunskap om Reiki, men inte delen hur man själv gör initieringar.
Här lär du dig Usuis Mästarsymbol Reikins "huvudströmbrytare", olika tekniker så som bl.a. psykisk kirurgi.
Vilket innebär att du kan "operera" i auran, förändra energifältet, ta bort negativ energi.
Förkunskaper: Reiki 2

Initieringar sker via distans av Ylva och Marie, eller i närheten av Ljusdal av Marie.
Vi = Ylva Trollstierna och Marie Svensk.

All teori och praktik är enligt det program Ylva har lärt sig av William Lee Rand, The International Center for Reiki Training (www.reiki.org).
Marie är Reiki samt Karuna Reiki Master under Ylva.
Vi använder oss av Usui Reiki samt Karuna Reiki.

Du kan genom att betala med kort här boka Ylva eller Ylva och Marie samman. Vill du endast gå för Marie:
070-383 44 72
marie@magicstar.nu
Created with