Runmagikurs Englagård 21-24 april

Nu kan du boka in Runmagi kurs helg på Englagård.

Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom skapandet av energier, vilket gör att du inte lär dig via futharken eller utharken utan genom kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. Du lär dig även runornas plats i runhjulet, förstå deras innebörd enskilt men även samman, i det finns en koppling till element men även de färger elementen har.
Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.
25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna kan du fördjupa dina kunskaper oavsett om du inte har tolkat runor tidigare eller redan tolkar dem.
Du lär dig runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning (spå). Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld (aktivitet), vatten (känslor), jord (trygghet), luft (personlighet) samt voiden (andlighet).
Du får även lära dig Runoka som är en yoga form genom runornas energi.

Har du kurscheck kan du använda den när evenemanget kommer på Englagårds kalender.

Du kan delbetala denna kurs på tre ggr, du får då även tillgång till distanskursen "Runmagi".

Om du använder kurscheck kan du boka distanskursen Runmagi för 1000:-  på sidan om. Då har då tillgång till allt material online.

Du kan även swisha 073 063 1657 Skriv runmagi april
Write your awesome label here.

Ylva Trollstierna

  • Email:

  • ylvatrollstierna@gmail.com
Runor har varit en del av mitt liv sedan jag var ca 10 år, uppvuxen i Norrland där de var en del av det vardagliga livet.

Jag har skapat distanskursen "Runmagi", finns även en bok med samma namn, tidigare haft kurs i bindrunor samt har en Runmagikerutbildning.

Runor är en del av min privata vardag men jag erbjuder även dig att ta del av min kunskap. 
Created with