Runmagiker del 1

Runmagiker utbildningen inneåller matierialet från Runmagikursen som grund som kompletteras med texter, filmer för Runmagiker.

Du tar en del i taget, det är sammanlagt 9 nio delar. 
Vi bokar en personlig tid när du startar efter att du har fått din första initiering (som sker på en måndag). Efter det går du igenom del 1, sedan har vi ett personligt möte. Efter det kan du gå vidare på del 2 och så vidare, en del, ett personligt samtal efter initieringarna.

Du kan välja att betala hela utbildningen på en gång= 17200:-
Eller delbetala varje del. Del 2 -9 1900:- per del.
Del 1 3900:-
Du kan även betala via Swish till 073 063 1657
Paypal ylvatrollstierna@gmail.com

Se under för innehåll del 1.
I de fem första delarna går vi igenom runorna enligt deras skapande, detta är grunden för varje del:
Del 1 Issaz, Laguz, Naudiz, Gifuz och Kenaz
Del 2 Tyraz, Algiz, Fehaz, Assiz, Eohez
Del 3 Solaz, Uhruz, Wynjaz, Thurisaz, Hagalaz
Del 4 Jaraz, INgaz, Ehiz, Madrez, Dagaz
Del 5 Odalaz, Reidiz, Bjarkaz, Pertraz, voidez.
Del 6 Nornorna, Runelement (tolkning)
Del 7 Runottagon, Rungrund, Runplatser, i Skrift
Del 8 Runor och Tarot, Årshjulet
Del 9 Sammanfattning, runmagiker inititering.

Jag Ylva fick mina initieringar i Ukraina 2013 av min gode vän Raven. Vi tillbringade någon stund i stort sett varje dag med att byta kunskap samt göra initieringar på varandra, vårt språk var runorna.

Att bli initierad runmagiker kan du bli i olika steg. Varje steg innehåller några runor, tills du har allesammans inristade i din mentala, andliga samt känslomässiga del av din fysiska kropp. Första initieringen består av de fyra runorna för elementen: Kenaz, Laguz, Bjarkaz samt Hagalaz 
Steg 1 är initiering i Kenaz, Laguz, Bjarkaz och Hagalaz
Steg 2 är initiering i Madrez, Algiz,
Steg 3 är initiering i Solaz och Assiz 
Steg 4 är initiering i Uhruz, Naudiz,
Steg 5 är initiering i Gifuz och Ingaz 
Steg 6 är initiering i Tyraz, Odalaz,
Steg 7 är initiering i Jaraz och Reidiz 
Steg 8 är initiering i Thurisaz, Fehaz, Wynjaz och Pertraz 
Steg 9 är initiering i Dagaz, Ehiz, Issaz och Eohez 
Boost med Voidez+ manual för att göra initieringar 
Write your awesome label here.
Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom skapandet av energier, vilket gör att du inte lär dig via futharken eller utharken utan genom kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. Du lär dig även runornas plats i runhjulet, förstå deras innebörd enskilt men även samman, i det finns en koppling till element men även de färger elementen har.

Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.
25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna kan du fördjupa dina kunskaper oavsett om du inte har tolkat runor tidigare eller redan tolkar dem.

Du lär dig runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning (spå). Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld (aktivitet), vatten (känslor), jord (trygghet), luft (personlighet) samt voiden (andlighet).

Du får även lära dig Runoka som är en yoga form genom runornas energi.
Du finner varje runa i text på kursprofilen, teori och praktik samt en film till varje runa, du kan se varje film om och om igen inne på kursprofilen.
Created with