Lesson series

Tarot fördjupning stora Arkanan

Fördjupning innebär inte mer text om korten utan frågor till varje kort samt en stjärna med frågor som du svarar på. I nästa lektion kommer svaret även i film. 
Vi går igenom alla 22 korten, allt sker på distans via kursprofilen. 
Du når Ylva på ylvatrollstierna@gmail.com för frågor under kursen.

Du får certifikat är du är klar.
Write your awesome label here.
Created with