Yiang (och kristaller)

Yiang är kombinationen av Yin och Yang, men då inte bara svart och vit. Yiang har två färger, ett i varje fält (samt sin motpol i stjärnan) samt ett ord som är för den färgen. Detta gör att du aktiverar både vänster och höger hjärnhalva samtidigt vilket ger dig tillgång till tanken och känslan=intuitionen.

Korten ger dig möjlighet att förstå mer av dig själv, dina energier, oavsett om du förstår färgernas symbolik, chakras eller inte.
13 färger, 13 ord=kombination.


Det finns 12 grundfärger och de har alla en motpol. (namn inom parantes)
Röd (Kraft) - Grön (Harmoni)
Orange (Impuls) - Indigo (Insikt)
Gul (Vilja) - Lila (Intuition)
Grön (Harmoni) - Röd (Kraft)
Blå (Medvetenhet) - Rosa (Oändlig)
Indigo (Insikt) - Orange (Impuls)
Lila (Intuition) - Gul (Vilja)
Magenta (Erfarenhet) - Turkos (Förändring)
Turkos (Förändring) - Magenta (Medvetenhet)
Rosa (Oändlig) - Blå (Medvetenhet)
Svart (Stillhet) - Vit (Bliss)
Vit (Bliss) - Svart (Stillhet)
Samt Grå  (Balans) som inte har en motpol men är mixen mellan svart och vit, medan svart och vit är allt mellan.

Inne på denna kurs finner du varje kort (kombination) med texter:
Grundbetydelsen
.
Motpolsfärgen.

Vägledning för
de fem områdena (hälsa, arbete, ekonomi, kärlek samt andligt)

Du kan även använda korten för personlig andlig utveckling genom att endera själv eller tillsammans med någon annan utveckla svar till de frågor samt reflektioner som finns till varje kort.
Frågor till fem områden
(hälsa, arbete, ekonomi, kärlek samt andligt)
Reflektioner.

Du kan framöver beställa kortleken men du kan använda dess texter även till Kristaller. Du behöver två av varje, du finner text inne i kursen hur du går tillväga.

Du finner även texterna till kristallerna från min bok "Kristaller sten för sten"

Du kan även betala över Swish till 073 063 1657

90 Yiangkort

Klicka på den färg som du vill läsa mer om

Power=
Kraft

Harmony=
Harmoni

Intuition=
Intuition

Infinity=
Oändlig

Impulse=
Impuls

Awareness= Medvetenhet

Experience=
Erfarenhet

Stillness=
Stillhet

Tenacity=
Vilja

Insight=
Insikt

Shift=
Förändring

Bliss
 Balans

Du finner dessa grundkort i Yiangleken, båda fälten har varsin en färg, båda prickarna är i den andra färgen. De korten visar på att även om det är exempelvis röd som är energin som är grunden, i den röda finns en motpol, det är den gröna, det går inte att ha röd utan grön. Det är som att du bara skulle ha en sida av ett mynt, det fungerar inte heller, allt har två sidor.

Du kan välja att läsa den understa färgen först som representerar Yin, den översta Yang. Men det är de korten med en färg i båda fälten som är den starkaste energin av dem två, det är den som det handlar om, men den skulle inte kunna existera utan sin motpol som är den som bekräftar den energi, den som gör den levande. Motsatsen som kan vara endera positiv eller negativ.

Här under två filmer men till första versionen av kortleken.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Created with