Aurafrekvens

Är det detta år som du ger dig själv möjligheten att förstå och använda dina energier till fördel för din utveckling, till det inre, din andlighet genom allt det som du utvecklar genom att vara närvarande i dig själv.

Det är trevligt med färg, intressant vilka frekvenser varje färg består av, samt hur du använder dessa frekvenser. För din aura är resultatet av hur du är, vilka energier du använder. Du kan metaforiskt se dina chakras som konton, din själ, din aura har sparat på dem genom liv, i detta liv finns det potential att använda dem till fördel för dig, för ditt välbefinnande och din utveckling. 

Din aura som är din själs energi är sammansatt av dina chakras frekvenser. Du kan endera mala på i gamla mönster eller bli medveten om din kapacitet, i det använda dessa energier till din fördel, då inte bara för din andliga utveckling utan även för att leva passionerat i din sysselsättning, vara i trygghet, må bra, vara älskad men främst älska dig själv.

Lär känna dina energier, var medskapande i de frekvenser som du använder dig av, för det är dina energier som även är dina mönster. Om du inte mår bra finns en obalans, om du inte trivs med din sysselsättning har du skapat en begränsning av dina energier vilket i sin tur skapar stress i trygghet.

Vi är i en frekvenshöjning, se omkring dig, det finns tydligare av elände men även människor som utvecklas, som tar fram mer av sin kapacitet. du har val oavsett vilken av de som du tillhör, men om du längtar efter utveckling, tycker att något område i ditt liv inte ger dig glädje då kan du via dessa redskap som färger är skapa det som du önskar.

När frekvenserna höjs, alltså dina energier börjar vibrera på en högre nivå skapar det förändringar i dina chakras sedan i din aura. Om du ser din aura som ett nätverk av energitrådar som var och en vibrerar, när vibrationen ökas är det inte alltid som din fysiska kropp, ditt vardagliga medvetande, dina känslor hänger med. För många kan det innebära kaos, ledsamhet, oro, maktlöshet, men du kan lära dig att förstå samt vara i harmoni med alla dessa energier. När energierna ökas och din fysiska kropp som består av din fysik, dina känslor och dina tankar kommer i obalans kan du välja att använda dessa frekvenser, färger till din fördel. Det innebär kanske inte att allt förändras på en gång men du kan med medvetenhet skapa det bästa av dig.

2023 är det år där jag ämnar utveckla mer av detta ämne; färger, frekvenser, vibrationer= energier. Jag har uppmärksammat ett ökat behov, sökande av balans och harmoni, även jag själv kom i obalans, jag reagerade inte på att frekvensen höjdes, men jag hade verktygen att agera.

Denna kurs är sammansatt av tidigare texter från distanskrusen "chakras och färger" samt en del från aurautbildningen men i det även mer material, nu på ett "djupare" eller egentligen "högre" plan. Det är dags att ta kontroll över våra energier, bli medveten om den potential som finns. I det handlar det om din personliga andliga utveckling, en ökad medvetenhet om din själs resa och äventyr.

I denna kurs ingår även en personlig auratolkning varje månad, för att du ska lära dig mer om dig själv, dina energier från den kunskap som du bygger upp under tiden.  Förutom allt material i texter, ljudfiler samt filmer har vi har ett webmöte per månad, där jag går igenom nästa område. Vi har även ett personligt samtal där jag innan har fyllt i dina färger (energier) en aurabild, jag berättar om dina energier där du under tiden kan fråga, kommentera, ifrågasätta samt förstå mer av dina energier.

Du kan komplettera denna kurs med Yiang (för halva priset)

Kursen går under hela året, gediget material som du har kvar, samt din personliga tolkning varje månad.
Webmötesdatum söndagar kl 19:00:
Start 26/2, 26/3, 23/4, 14/5, 18/6, 23/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 10/12 samt 14/1 2024. Veckan innan möte tid för personligt samtal.

Vågar du ta ansvar för dig själv, dina mönster, vågar du utveckla mer av dina energier? Vågar du förändra, förbättra ditt liv, skapa mer välmående, leva efter din inre längtan, skapa mer trygghet, mer glädje, älska ditt unik jag? I så fall är denna kurs något för dig.

Du väljer om du vill betala hela kursen på en gång eller delbetala per månad. Kurspris är (inkluderat allt) 1600:- per månad.
Full betalning 16000:-
Om du har gått aurautbildningen har du halva priset:  800:- per månad eller 8000:- i fullt pris.
Om du har gått "chakras och färger" har du 2000:- rabatt på fullt pris eller 160:- rabatt per månad.

Du kan även betala över Swish till 073 063 1657

90 Yiangkort

Klicka på den färg som du vill läsa mer om

Power=
Kraft

Harmony=
Harmoni

Intuition=
Intuition

Infinity=
Oändlig

Impulse=
Impuls

Awareness= Medvetenhet

Experience=
Erfarenhet

Stillness=
Stillhet

Tenacity=
Vilja

Insight=
Insikt

Shift=
Förändring

Bliss
 Balans

Yiang är kombinationen av Yin och Yang, men då inte bara svart och vit. Yiang har två färger, ett i varje fält (samt sin motpol i stjärnan) samt ett ord som är för den färgen. Detta gör att du aktiverar både vänster och höger hjärnhalva samtidigt vilket ger dig tillgång till tanken och känslan=intuitionen.
Korten ger dig möjlighet att förstå mer av dig själv, dina energier, oavsett om du förstår färgernas symbolik, chakras eller inte.
13 färger, 13 ord=kombination.
Det finns 12 grundfärger och de har alla en motpol. (namn inom parantes)
Röd (Kraft) - Grön (Harmoni)
Orange (Impuls) - Indigo (Insikt)
Gul (Vilja) - Lila (Intuition)
Grön (Harmoni) - Röd (Kraft)
Blå (Medvetenhet) - Rosa (Oändlig)
Indigo (Insikt) - Orange (Impuls)
Lila (Intuition) - Gul (Vilja)
Magenta (Erfarenhet) - Turkos (Förändring)
Turkos (Förändring) - Magenta (Medvetenhet)
Rosa (Oändlig) - Blå (Medvetenhet)
Svart (Stillhet) - Vit (Bliss)
Vit (Bliss) - Svart (Stillhet)
Samt Grå (Balans) som inte har en motpol men är mixen mellan svart och vit, medan svart och vit är allt mellan.
Inne på denna kurs finner du varje kort (kombination) med texter:
Grundbetydelsen.
Motpolsfärgen.
Vägledning för de fem områdena (hälsa, arbete, ekonomi, kärlek samt andligt)
Till varje chakra och fält.
Du kan även använda korten för personlig andlig utveckling genom att endera själv eller tillsammans med någon annan utveckla svar till de frågor samt reflektioner som finns till varje kort.
Frågor till fem områden (hälsa, arbete, ekonomi, kärlek samt andligt)
Reflektioner.

Du finner dessa grundkort i Yiangleken, båda fälten har varsin en färg, båda prickarna är i den andra färgen. De korten visar på att även om det är exempelvis röd som är energin som är grunden, i den röda finns en motpol, det är den gröna, det går inte att ha röd utan grön. Det är som att du bara skulle ha en sida av ett mynt, det fungerar inte heller, allt har två sidor.

Du kan välja att läsa den understa färgen först som representerar Yin, den översta Yang, men det är de korten med en färg i båda fälten som är den starkaste energin av dem två, det är den som det handlar om, men den skulle inte kunna existera utan sin motpol som är den som bekräftar den energi, den som gör den levande. Motsatsen som kan vara endera positiv eller negativ.

OBS! Kortleken är i tryck, beräknas utkomma innan julen 2022.
När du bokar kommer du automatiskt att få leken hem i brevlådan när den är klar för utskick, därav priset om du bokar nu.

Write your awesome label here.
Created with