Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Eohez (Eoh - Idegransrunan )

Om du dragit Eohez

Eohez representerar ditt växande i en helhet med din själ. Det här är en kraft inom dig själv som utvecklas i den takt som är meningen för dig själv och ingen annan. Eohez är runan som visar att du har växt med dig själv, skapat det som du har, nu bör du vara medveten om dig själv, ditt agerande.
Dold visar Eohez att du har tappat tron till dig själv, rädsla för att våga vara och leva. Du kan ha hamnat i ett stillestånd, behöver mer tid på dig för att kunna agera i din nuvarande situation.

Eohez ristad

Detta är runan för Yggdrasil, livets träd. Om du ser på runan har den Issaz i mitten, sedan tillväxt åt två håll. Det handlar om kraften i dig själv, ett eget växande vilket endast kan ske om du vågar utveckla dina rötter, grenar omkring dig.

Den är spretig att rista, först ristningen i mitten, den uppe som går från toppen till rötterna, sedan nedifrån uppåt, visande hur allt växer.

Om du dras till Eohez

Om du dras till Eohez är du närvarande i livet, i allt som sker, öppensinnad, medveten samt ansvarsfull. Du tar ansvar för dig själv. Din inre drivkraft är din förmåga att stanna upp, reflektera. 

Vägledning från Eohez

Arbete
Ta tillvara på det du har, du är på rätt ställe för din utveckling. Våga ha tillit, våga växa med din uppgift. Du får visa upp dig, visa vem du är, njuta av framgång.
Kärlek
Lev i trygghet, ta tillvara på det som du redan har, våga ge dig tid att bara vara. Sök inte utanför dig - Allt finns inom dig.
Ekonomi
Våga investera i det som är nödvändigt, du har tillgångar som väntar på att få manifesteras. Eventuellt pengar som kommer fram via familj, eller annan trygghet som visar sig.
Hälsa
En bra period att stanna upp, våga vara i stillhet, kanske du mår bra av en retreat, eventuellt en fasteperiod.
Andligt
Gå in i dig själv och bara var, njut av tillvaron.
Created with