events

Runmagi distans start

Runmagi distans start


Monday Apr 26 2021, 8:00 PM
@ Online
Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom...