Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Fehaz(Feh - Färunan )

Om du dragit Fehaz

Fehaz visar på att du nu är medveten om det som finns omkring dig, det materiella, det som du kan styra, skapa samt ta fördel av. Du är i trygghet av det som omger dig. Du kan skapa mer, du får fördelar till dig. Du kan bygga upp en stark grund som ger dig säkerhet att växa vidare.
Dold visar Fehaz på hinder, att du inte vill ta emot det som finns utanför dig. En rädsla för att komma vidare, lyckas med dina förutsättningar. Du kan avstå från sådant som du vet är ditt men som du inte har erfarenhet att hantera.

Fehaz ristad

Här finns fortfarande urstaven som grund men sedan riktas två ristningar uppåt på samma sida för att visa på öppenhet att ta in. Ordet på denna runa kommer ifrån den tiden då boskap var rikedom. Det är här du ser över ditt yttre värde.

När du ristar denna runa kan du få samma känsla som när du målar, skapar, låter penseln svepa in flera drag. Kan även ses som personen som öppnar sina armar för att fånga det som kommer ovanifrån, ett mottagande.

Om du dras till Fehaz

Om du dras till Fehaz är du medveten om flödet i livet, öppen för allt som kommer din väg. Du tar in, du ger ut, omvärderar, skapar det bästa av varje situation. Din inre drivkraft är förmågan att lyssna till dina insikter.

Vägledning från Fehaz

Arbete
Du når framgång. Du får mer möjligheter till dig, mer respekt, samt att du själv känner dig nöjd med det som du har åstadkommit. En bra fortsättning på det du startat.
Kärlek
Starka band som knyts (eventuellt förlovning eller vigsel). Du når helheten i en relation, lever i harmoni med kärleken. Du släpper gamla tankemönster om kärleken som har begränsat dig.
Ekonomi
Alla dina tillgångar är i balans. Du har nu möjlighet att investera i dig själv, i dina planer inför framtiden. Livet väntar på dig. En ekonomisk frigörelse, eventuella vinster och gåvor.
Hälsa
Du mår gott, hela din kropp är i balans, det kan eventuellt visa på möjligheterna för en graviditet, om inte annat ger du näring åt ditt inre barn.
Andligt
Helhet mellan kropp, själ och ande, ger dig trygghet, ett tillstånd av andlig extas. Du frigör dina rädslor.
Created with