Indigo-Insikt

Med Indigo kommer insikterna, de djupaste av tankar, längtan efter helheten men även förmågan att skapa din egen verklighet.
Tankens kraft är starkast, den har du fullt kontroll på nu samman med inre medvetenhet.

Indigo-Röd/Insikt-Kraft

Indigo-Röd visar att du har insikt, kraft att vara i det som du är i. Innan har säkert något inte varit lika tryggt och säkert men nu har du tagit kontroll. Kombinationen visar att du kan vara precis den du är, fortsätta vara i det som nu är. Allt är lugnt och stabilt. Du kan förverkliga det mesta du önskar då dina insikter leder dig. 

Indigo-Orange /Insikt-Impuls

Indigo-Orange visar att du behöver finna fokus både inom och utom, att förverkliga dina drömmar, din längtan och vara kreativ ända inifrån en insikt, inifrån själen, genom kroppen. Du kan även vara i en personlig utvecklingskris där du får en vink om att det är dags att lyssna på dig själv.

Indigo-Gul/ Insikt-Vilja

Indigo-Gul visar att du har samlat din kraft, du vet vad du har jobbat för, du har nu bara kvar att samla ihop, kanske för att börja om. Du är medveten om dina egna resurser, ditt tålamod och uthållighet.

Indigo-Grön/Insikt-Harmoni

Indigo-Grön visare att du har överflöd i dina känslor, från att ha skapat en känsla, balanserat den finns nu ett flöde från inre upplevelser. Du kan vara lite disträ, glömma bort andra omkring dig då din inre harmoni skapar en avvaktan.

Indigo-Blå/Insikt-Attityd

Indigo-Blå visar att du nu kan coola ner, bara vara dig själv i allt som är. Du har funnit en inre harmoni, ett lugn, en cool attityd då du vet vad du har i tankarna, att det är bara att vara i det innan du tänker vidare. 

Indigo-Lila/Insikt-Intuition

Indigo-Lila visar att du har skapat en egen plattform, du vet vad du vill, du har fokuserat, nu kan du förverkliga. Du kan förbättra det som berör dig samt din trygghet då även framtida ageranden.

Indigo-Magenta/Insikt-Erfarenhet

Indigo-Magenta visar att du har med dig visdom, kunskap, du kan nu utveckla mer av det genom att lita på din intuition men viktigt är att du vågar utvecklas vidare inte stanna upp inom dig.

Indigo-Turkos/Insikt-Förändring

Indigo-Turkos visar att du ska lyssna till ditt inre, våga lita till dina insikter, ta tag i förändringar som du känner inom dig.

Indigo-Rosa/Insikt-Oändlig

Indigo-Rosa visar att du nu bör lyssna till ditt inre men i det alla positiva förhoppningar, våga vara i kärleken, släpp all tvekan. Du kan vara förvirrad av djupa insikter kombinerat med drömmar.

Indigo-Svart/Insikt-Stillhet

Indigo-Svart visar att du är medveten om dina tankar, mycket som sker i inre funderingar. Dock kan du fastna i vad du tror är rätt då din logik kan ta över.

Indigo-Vit/Insikt-Bliss

Indigo-Vit visar att du nu har skapat en del oro, du är ombytlig, har svårt att stanna upp, skapar kaos medvetet eller omedvetet.

Indigo-Grå/Insikt-Balans

Indigo-Grå visar att du låter dina djupa funderingar få lite andrum, du har alla svaren inom dig, nu gäller bara att balansera när du ska använda och litat till din inre längtan av att förverkliga mer av dig.
Created with