Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Issaz (Iss - Isrunan)

Om du dragit Issaz

Representerar allt som är stilla, i avvaktan. Här finns vila, stagnationen som kommer in för att du inte har agerat i balans. Rädsla för dina egna känslor, rädd att tappa kontrollen.
Omvänd visar runan på att du fastnat, inte vill eller kan vara i möjligheten komma vidare.
Om du har dragit denna runa- Livet står nu stilla, behöver du det eller behöver du acceptera dig själv, den omtanke du får?

Issaz ristad

Placeras innan samt efter den tomma eller den fulla runan. Först var det en tom runa, en tom träbit som ristkniven sattes i, isrunan som är en enda ristning från ovan till nedan. Tänk dig nu att du har en träbit, du ska rista fram ett budskap i det. En markering att nu är det något här, det finns inget mer agerande utan bara en markering.

Runan står för stillhet, är den enklaste runan, ett enda streck uppifrån och ned. Här är en medvetenhet skapad, den bara är, finns inget ytterligare, den enda runan som bara har ett enda streck. Men i det även den viktigaste runan, det strecket kallas urstaven, det är den som de flesta andra runor har som grund.
Detta är de två motpoler som allt består av, som Yin och Yang. Is är vatten men då i en fastare form. Denna form visar på att det är.

Om du dras till Issaz

Om du dras till Issaz visar det att du är tålmodig, låter allt har sin tid, vet var du har dig själv, dina värderingar. Du har en inre stabilitet, stillhet som gör att du även skapar distans till både saker samt personer omkring dig. Du vet ditt spejs. Din inre drivkraft handlar om att bida tid, vara i dig själv.

Vägledning från Issaz

Arbete
Var i din egen stillhet, sök inte förändring utan livet vill att du ska stanna upp. Se över vad som skrämmer dig, uppmärksamma din egen kapacitet.
Kärlek
Du behöver vila, avvakta lite. Tänk, känn igenom vad som känns bra för dig, tills att du orkar engagera dig med kärlek, inte med tillfälliga lösningar.
Ekonomi
En period av låsta tillgångar, det är något som du inte sett över i rätt perspektiv. Det ordnar sig när du vågar tillåta flödet att vara en del av dig.
Hälsa
Någon del av dig har sagt ifrån, den vill inte vara med i harmoni då inte du stannar upp, är ärlig mot dig själv.
Andligt
Du verkar rädd för din egen kraft, ställ dig frågan varför, sök svaret.
Created with