Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Jaraz (Jara - Årsväxtrunan )

Om du dragit Jaraz

Du är fokuserad, medveten, det som du inte fixar själv det ser du till att någon annan tar hand, men fixat blir det. Jaraz ser till att du får det som du vill skapa.
Dold visar Jaraz att du är vilse, inte ser till helheten. Att du i det inte vill ta ansvar för beslut och dina egna ageranden.

Jaraz ristad

Rytmen i livet, flödet av det du sår det får du skörda. Här finns en till eldruna, Kenaz, riktad åt andra hållet, det du ger ut det får du tillbaka. Varandet finns i mitten där en ständig utveckling pågår. Energierna riktas åt varsitt håll för att visa på att allt har två sidor, det som skapas blir något som skapas tillbaka. Formen på runan är fyra ristningar, fyra halva stavar, skapa den, känn formen från den högra runan, uppifrån och ner, för att sedan i den övre ristningen gå åt andra hållet och ner.

Om du dras till Jaraz

Om du dras till Jaraz ser du till helheten i det mesta, önskar att skapa både balans och obalans, finna ut det som är bäst av båda delarna. Du ger, du förväntar dig respons. Din inre drivkraft är att ifrågasätta det som är.

Vägledning från Jaraz

Arbete
Du själv i din arbetsroll blir det viktigaste nu. Du vågar nu satsa, kräva på samma gång. Du vet vad du vill, vilka möjligheter som finns nu, vad som blir sedan.
Kärlek
Här finns de starka banden, sammansmältningen av det som är äkta och uppbrotten från det som inte hör ihop.
Ekonomi
Ett snabbare in och utflöde. Du får det som det är meningen att du ska ha, du får även ge till andra det som är deras. En bra tid att se över investeringar och lån.
Hälsa
Du blir mer medveten om hur du fungerar, vad som är din styrka men även vad som är din svaghet. Försök att få det i en balans, tänk över dina val i livet.
Andligt
Du följer med i livets spel, släpper kontrollen, låter livet vägleda dig.
Created with