Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Kenaz (Ken- Eldrunan )

Om du dragit Kenaz

Kenaz visar på insikter, engagemang, kreativitet, skapande samt målinriktning.
Dold visar den på att du inte följer ditt inre. Att du har glömt att tro på dig själv, din inre kraft vilket i sin tur kan skapa irritation, frustration och ilska.

Kenaz ristad

Elden sägs vara en av de första energier som människan lärde sig använda. Först skapandet i Issaz, sedan känslan, närvaron i Laguz. Sedan Naudiz för att skapa en motsättning, efter det Gifuz för att visa på att det alltid finns en utveckling. I Kenaz är det kraften som ska uttryckas.

Detta är den första runan med enbart halva stavar, eller om du tänker dig att urstaven är delad på mitten. Energin riktas ifrån höger (öster) mot vänster (väster) som all energi ges ut från höger och mottages från vänster. I öster går solen upp, solen anses vara den starkaste symbolen för eld. Formen visar på två ristningar som möts för att forma en spjutspets av inriktning.

Om du dras till Kenaz

Om du dras till Kenaz är det viktigt för dig med engagemang. Att ge allt hela tiden, att ständigt sätta i gång olika projekt, vara i händelsernas centrum. Din inre drivkraft är att skapa och förverkliga.

Vägledning från Kenaz

Arbete
Här finns en stark kraft, målfokusering, våga satsa, ge allt, du har allt att vinna. Du har med dig alla resurser som behövs för att lyckas, idéer, inriktning.
Kärlek
Inlevelse och passion. Starka känslor som kan ta överhand ifrån förnuft. Ge allt, få allt. En mer intensiv känsla tar överhand, förälskelse, att totalt ge dig hän.
Ekonomi
Ett starkt flöde av pengar från två håll, rikta energin för att få ut det som du vet att du är värd. Eventuellt snabba förändringar av din ekonomi, en del strul kan det bli från början men till det bättre på sikt.
Hälsa
En värme i kroppen, mer tempo, mer ork. Du känner dig mer levande, närvarande, kan ha svårt att vara stilla.
Andligt
Du känner en inre lust till att bejaka livet på ett nytt sätt. Du får mer kraft, mer ork, blir mer fokuserad, medveten. Nu vågar du se dig själv som den du egentligen är.
Created with