Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Laguz (Lagu - vattenrunan)

Om du dragit Laguz

Lev i känslan nu. Våga ge och ta, lev i livets flöde, i glädje. Det är nu som du är mitt i känsloupplevelserna, en hel del berikar ditt liv om du är öppen att vara i flödet. Du kan nu få in mer känslor i ditt liv, mer kärlek, mera möten, mera upplevelser som skapar lycka.
Om du inte vill se Laguz är du rädd för all den makt som känslor har över dig, allt ifrån att det kan bli kyliga känslor till heta känslor. Du kan vara rädd för din egen förmåga att känna in.

Laguz ristad

Efter medvetenhetens tanke, agerande finns en känsla av att det måste finnas något mer, något mer vill upplevas (en känsla).

Från den första urstaven kan nu skapas, det kan det tillfogas en ytterligare ristning. Ett streck från toppen nedåt men som stannar upp i en halv urstav. Det visar på att energin finns kvar den första ristningen, den är grunden (is). Nu vidareutvecklas energin, förs nedåt för att visa på ett flöde från is. En avvaktan, klargörandet av att något är, känslan av att det finns något mer.

Vattenrunan visar på flöde, en utveckling av det som är. Denna form visar på att det finns mer.

Om du dras till Laguz

Om du dras till Laguz är du i känslan, i upplevelsen, följer flödet i allt det som du medverkar i. Du är omtänksam, närvarande. Din inre drivkraft är att "följ flödet”, i det vara i upplevelsen.

Vägledning från Laguz

Arbete
Följ din känsla, det som känns rätt blir rätt även om det verkar omöjligt till en början. Det finns en dold möjlighet om du tar första steget. Glädje, intensivitet, positiva händelser.
Kärlek
Lycka, glädje och harmoni. Kärleken faller på plats, allt ordnar sig efter den känsla som du har. En relation som utvecklas till mer tillit, starkare gemenskap.
Ekonomi
Det flyter på i den riktning som du behöver. Oväntade tillgångar, större omsättning av pengar. Mer användning, förändringar kring vardagsekonomi än gällande större beslut.
Hälsa
Du är i bra balans, mår bättre än på länge, känner dig stabil.
Andligt
Du når långt in till dig själv med harmoni och tillförsikt. Du lyssnar mer till din intuition, din känsla än tidigare.
Created with