Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Madrez (Madr - Människorunan )

Om du dragit Madrez

Madrez visar på att du är självständigt, litar till din egen kraft, vågar stå upp för vem du är, att du är bra precis som den du är, att oavsett hur har du din roll i en helhet.
Dold visar Madrez på att du är svag, feg, rädd, vill inte visa vem du är utan skapar roller, masker, vänder kappan efter vinden.

Madrez ristad

Dags att bli medveten om att döden är en del av livet i runan innan, Ehiz. Nu är det dags att kliva ur en gemensam roll med andra, vara enskild, i det se över ditt värde. Du är människa. Här finner du polariteten med Issaz. Men även att dödens energi är korsad, de ristningarna tillsammans blir nära en evighetsåtta som det kan i raka streck. Här finns ödet, karma, medvetenheten om eget ansvar.

Om du dras till Madrez

Om du dras till Madrez är du mycket medveten om dig själv på gott eller ont. Självrannsakan är viktigt, du analyserar ner i minsta detalj för att finna grunden, i det förändringar. Din inre drivkraft är ifrågasättanden.

Vägledning från Madrez

Arbete
Du söker rätt väg genom livet just nu. Det gäller att stå på egna ben, ta egna beslut. Du måste ta större ansvar för dig själv, våga säga ifrån, våga växa med ditt ansvar.
Kärlek
Du behöver stanna upp, se till att du älskar dig själv först och främst. För stunden, släpp känslomässiga krav som du skapar i relation till andra, se till att du gör något för dig själv.
Ekonomi
Det blir viktigt för dig att stå på egna ben, att själv ta ansvar för investeringar. Eventuellt är en större investering på gång, det klarar du om du är sann emot dig själv.
Hälsa
Lär känna din kropp, gör medvetna kroppsövningar, frigörande andning, ta massage. Bekräfta din fysiska kropp - ditt tempel.
Andligt
Vem är du? Se helheten, du har valt ett yttre som passar din själ, frigör egot.
Created with