Magenta-Erfarenhet

Magenta visar att du har gedigen erfarenhet som du lutar dig mot.
Du kan vara avvaktande, du har behov av att reflektera, minnas, finna styrka från
 allt det som du tidigare skapat i ditt liv innan du kan gå vidare.

Magenta-Röd/Erfarenhet-Kraft

Magenta-Röd visar att du är i utveckling av dig själv, det som du tidigare har byggt upp. Nu är det bara att välja hur du vill gå vidare, vad är din vidare utveckling? Du kan uppleva att du måste agera, du behöver stärka allt det som du har med dig, i det kan du vara mycket kraftfull.

Magenta-Orange /Erfarenhet-Impuls

Magenta-Orange visar att du har utvecklats, nått en ny fas där du är mer medveten om dig själv, din lust, dina krav på dig själv samt livet. Du är en impulsiv personlighet men som troligen litar för mycket till din erfarenhet, tar dina beslut därefter, gärna satsar på det som känns bra för stunden, det som ger en glädjekick.

Magenta-Gul/ Erfarenhet-Vilja

Magenta-Gul visar att du behöver skapa balans mellan kontroll och stagnation. Finn din identitet med grunden av din erfarenhet.

Magenta-Grön/Erfarenhet-Harmoni

Magenta-Grön visar att du tvekar, att du inte stannar upp och känner efter eller så känner du efter för mycket. I det gäller det att du använder erfarenheten av känslan på det område som du behöver uppmärksamma. Du bör vara i känslan, acceptera att den bara är, avdramatisera den.

Magenta-Blå/Erfarenhet-Attityd

Magenta-Blå visar att du söker en utveckling från din erfarenhet, du är nu beredd att ta vara på allt som du har med dig för att kliva fram starkare.

Magenta-Indigo/Erfarenhet-Insikt

Magenta-Indigo visar att du har med dig visdom, kunskap, du kan nu utveckla mer av det genom att lita på din intuition men viktigt är att du vågar utvecklas vidare inte stanna upp inom dig.

Magenta-Lila/Erfarenhet-Intuition

Magneta-Lila visar att du kan krångla till det, tar dig själv på för stort allvar, ser dig själv utifrån vad du tror att andra förväntar sig i stället för att vara bara dig själv. Tänk igenom, vad är det som du är rädd att förlora, dig själv eller något annat, vad har det egentligen för värde för dig? 

Magenta-Turkos/Erfarenhet-Förändring

Magenta-Turkos visar att du har kommit över en personlig fas, du är nu beredd att utveckla dig själv utifrån dina värderingar. Överväg vad som är rätt och fel för dig, ser över dina egna värderingar för det är i dem du finner kraften att utvecklas.

Magenta-Rosa/Erfarenhet-Oändlig

Magenta-Rosa visar att du är i din upplevelse, du bör ta dig själv på allvar, bara vara nöjd med dig själv, med den du valt att vara, du är perfekt precis som du är. Frihet och rörelse kan vara viktigt likaså att uppmärksamma en annan dimension av din andlighet.

Magenta-Svart/Erfarenhet-Stillhet

Magenta-Svart visar att du nu bör stanna upp och lyssna på den erfarenhet som du har, du vet och kan se skillnaden på svart och vitt, du bör nu göra ett mer andligt val, hur vill du lyssna till dig själv? 

Magenta-Vit/Erfarenhet-Bliss

Magenta-Vit visar att du nu är i en fas där du ska tro på dig själv, ta fram dina talanger, förverkliga din längtan, du kan bara du vill. Dessutom har du erfarenheten med dig, alla möjligheter att använda dig av de resurser som finns, både medvetet och undermedvetet. 

Magenta-Grå/Erfarenhet-Balans

Magenta-Grå visar att du är medveten om allt det som du har skapat, det är tid att reflektera, plana ut all energi innan du tar nästa steg. Du behöver balans i vardagen, i det som varit, det som ska skapas.
Created with