Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Naudiz (Naud - Nödrunan )

Om du dragit Naudiz

Visar det att du nu står inför en vändpunkt, du kan välja själv om du står i kontakt med ditt medvetande, beredd att uppleva, agera eller om du är fast i det förgångna. Du har nu möjlighet att börja kämpa för det som du längtar efter. Du har möjligheten att komma vidare, att utvecklas men det är du som måste agera.
Om du inte vill se Naudiz styr dina rutiner, din osäkerhet dina ageranden, du tvekar inför det som du inte vet något om. Du har lätt för att ge upp och vara ett offer för omständigheterna.

Naudiz ristad

Det som är det är, tills det att något annat ställs på tvären. Här är Issaz i grunden men korsas av en till urstav. Två lika energier från grunden, men den sneda staven visar på att det finns i det en annan form. Den stilla energin som fanns möter en motsättning, något som inte är balanserat, här finns en vändpunkt. En brytpunkt, en annan liknande energi som den första bara det att den inte uttrycks på samma sätt utan visar på att det finns något annat som väntar. Denna form visar på en tillkommande energi som bryter det som redan är.

Om du dras till Naudiz

Om du dras till Naudiz söker du förståelse för allt som är, varför det är. Du har en mall över hur du vill att allt ska fungera, försöker att få formen att passa, vetgirig och undersökande. Din inre drivkraft är att utvärdera.

Vägledning från Naudiz

Arbete - Öster
Här verkar det hända saker utanför din planering, en arbetssituation blir inte som planerat. Eventuellt en tid av arbetslöshet som infinner sig. Någon slags irritation eller motstånd måste övervinnas.
Kärlek - Söder
Det är dags att du ser på dig själv. Stanna upp och bli medveten om vem du är, innan du söker dig själv i någon annan. Svårigheter i relation tills det du är ärlig mot dig själv.
Ekonomi - Väster
Du går in i en period av återhållsamhet och där du får stanna upp och se över dina tillgångar. Ett fel planerat beslut måste ses över med större ansvar.
Hälsa - Norr
Nu säger din kropp ifrån, den vill ha en helhet mellan kropp, själ och ande. Stanna upp och ta hand om dig själv, kanske en fasteperiod kan hjälpa dig.
Andligt - Void
Du blir tvungen att möta dig själv - meditera.
Created with