Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Odalaz (Odal - Familjerunan )

Om du dragit Odalaz 

Odalaz visar på att du nu är trygg med dig själv och i gemenskap med dina närmaste, du tar dig tid att stanna upp och vara närvarande och lägger fokus på gemenskap. Din familj och dina närmaste är det som får prioritet i ditt liv nu. Du finner din kraft genom samarbete och gemensamt kreativt skapande. 
Dold visar Odalaz på konflikter och brytningar. Att du inte kan hitta dig själv och din roll till andra. Du kan känna en osäkerhet och rädsla att låta andra komma nära dig, drar dig undan och vet inte vad du egentligen söker då längtan efter gemenskap kan vara svår att hantera.

Odalaz ristad

Här finns Gifuz samt Ingaz i ett, personligheten som söker en motpol. Runan för gemenskap. Benen ifrån Gifuz ger Ingaz stöd, energi medan energin går "runt" i den övre delen för att sedan spridas ner i det andra benet. Ett gemensamt skapande. Dock är det inte hela urstavar, utan tre fjärdedelars stavar, den enda tillsammans med Solaz.

Om du dras till Odalaz 

Om du dras till Odalaz visar det på att du söker gemenskap samtidigt som du är den första att finnas till hands för andra. Du kompletterar de flesta, skapar harmoni bara genom att existera. Din inre drivkraft handlar om att sprida kärlek och harmoni.

Vägledning från Odalaz

Arbete
Du bör ta samarbete på allvar för att nå rätt utveckling just nu. Du ska lära dig något ifrån andra för att komma vidare, våga vara en del av andras planering och var i samarbete för att lyckas bäst.
Kärlek
Du har kärleken med dig, det i en helhet, gemenskap som ger den möjlighet att växa, våga ta tillvara på den, stanna upp och var i nuet med kärleken.
Ekonomi
Du har stöd, en bra grund men Odalaz kan även visa på att en investering behöver rannsakas. I det med hjälp från närstående. Investeringar med andra av dina närmaste lovar gott.
Hälsa
Din kropp befinner sig i ett fysiskt välbefinnande. Du känner att du orkar mer, mår gott i harmoni och gemenskap. Du rör på dig mer, utövar mer vardagsmotion.
Andligt
Du har funnit din identitet i din omgivning, du vet vem du är, din del, ditt ansvar, själsligt välbefinnande tillsammans med andra.
Created with