Orange-Impuls

Orange för att du har lyckats planera vidare, engagera dig, förverkliga något som du verkligen jobbat för.
Du kan nu lyckas med samarbeten men även på egen hand.
Du kan unna dig att må gott för allt det som du strävat efter för att uppnå.
Energin visar kreativitet, inre passion vilket även i detta samarbete kan handla om kärlek. 

Orange-Röd/Impuls-Kraft

x

Gul-Röd /Vilja-Kraft

Röd-Gul visar att du har en bra grund i nuläge med en stark kraft att genomföra det som du har föresatt dig. Röd är urkraft och gult är egots färg som tar tag i det som du känner att du måste förverkliga. Energin kommer när du vågar gå vidare i din ambition och pröva på något helt nytt. Något som inte fanns tidigare, inte ens i tanken. Det är när impulsen bara kommer så där och du vågar ge dig hän in i det helt oväntade bara för att impulsen, din inre drivkraft pushar dig att agera. Med denna energi kan du uppleva fantastiska saker bara för att du vågar, för att du också vet att allt finns men kanske i en annan form än väntat.

Orange-Grön/ Impuls-Harmoni

Orange-Grön visar att du kan skapa med känsla. En förnöjsamhet över din egen kraft, att du lyssnar på din känsla i allt ditt skapande. Var i lusten, var i känslan, upplev dig själv i varje sak och agerande, våga tro på det du gör.

Orange-Blå/Impuls-Attityd

Orange-Blå visar att du ska tro på dig själv, på ditt eget skapande. Stärka din integritet, visa vem du är för dig själv först och främst. Det är nu som du ska ta självklart plats.

Orange-Indigo/Impuls-Insikt

Orange-Indigo visar att du behöver finna fokus både inom och utom, att förverkliga dina drömmar, din längtan och vara kreativ ända inifrån en insikt, inifrån själen, genom kroppen. Du kan även vara i en personlig utvecklingskris där du får en vink om att det är dags att lyssna på dig själv. 

Orange-Lila/Impuls-Intuition

Orange-Lila visar att du har alla möjligheter att stå i din egen utveckling, förverkliga det du vill bara du lyssnar till din längtan, både den andliga samt det fysiska.

Orange-Magenta/Impuls-Erfarenhet

Orange-Magenta visar att du har utvecklats, nått en ny fas där du är mer medveten om dig själv, din lust, dina krav på dig själv samt livet. Du är en impulsiv personlighet men som troligen litar för mycket till din erfarenhet, tar dina beslut därefter, gärna satsar på det som känns bra för stunden, det som ger en glädjekick.

Orange-Turkos/Impuls-Förändring

Orange-Turkos visar på förändringar som kan innebära konflikter, ta fram beslutsångest då impulsen kan dra åt ett håll samtidigt som längtan efter förändring kan dra åt ett annat. Det kan även vara att de båda energierna skapar tumult av allt som ska skapas.

Orange-Rosa/Impuls-Oändlig

Orange-Rosa för att du är mitt i centrum, du kan lyckas med det mesta som du företar dig Du har en stark motivation till att finna ursprunget till inre glädje samt din egen skapande kraft. Du kan förverkliga dina visioner, drömmar som blir uppfyllda. 

Orange-Svart/Impuls-Stillhet

Orange-Svart visar att du är i en fas där det gäller att ge allt, ett projekt tar upp din tid, hela din tid. Du ger allt i det som du tror på, är engagerad från kropp, ande och själ. Du ger järnet, vågar ta för dig mer än tidigare. Du är i behov av att maxa energin av din längtan.

Orange-Vit/Impuls-Bliss

Orange-Vit för att du nu agerar ifrån lusten, helt spontant för att du längtar efter dina upplevelser, stå för din impulsivitet, agera ifrån en spontan vision.

Orange-Grå/Impuls-Balans

Orange-Grå visar att du balanserar dina impulser, bejakar dem men skapar en sak i taget, du har mål som du kommer att förverkliga från sunt förnuft kombinerat med längtan.
Created with