Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Pertraz (Pertra - Klipprunan )

Om du dragit Pertraz

Pertraz visar på att du har erfarenhet med dig att bygga en stabil grund med trygga värderingar. Det är nu som du kan vidareutveckla dina ambitioner. Du är säkrare i din framtoning, skapar det som du önskar. Du har även en förmåga att stanna upp, gå in i dig själv.
Dold visar Pertraz att du är för rastlös för att stanna upp och känna efter vem du är, vad du ska göra av ditt liv i nuet. Du har svårt att ta ansvar och se din del i helheten. 

Pertraz ristad

Det sägs att runorna skapades i början av 100-talet då Petrus var känd som namnet där Gud bygger sin klippa. Alltså allt är hugget i sten. Oavsett när runorna skapades handlar Pertraz om att du blir den du själv skapar, du är din egen klippa och du mejslar ut det som har värde för dig. Vänder du runan till höger ser du att den är ett tempel. Grunden som du kan bygga vidare på. Du kan även se Laguz som vänder en ytterligare ristning utåt, känslan är trygg och delar med sig. Här har du tryggheten i ditt värde.

Om du dras till Pertraz

Om du dras till Pertraz visar det att du är trygg i dig själv, medveten om vem du samt dina förmågor. Du kan ha lätt att ta för dig, bli mer än fokuserad på det som du vill förverkliga. Ha en inre kamp i sökandet efter balansen då inte bara för dig själv utan även till andra. Du har en inre drivkraft till att förverkliga det som du anser vara ditt.

Vägledning från Pertraz

Arbete
Du låter allt ha sin tid, du är inne i en period av lugn och ro, vila. Eventuellt är det dags för en tids ledighet för att finna ro i ditt inre. Försök att vara tillsammans med andra i olika projekt för att få ut en helhet som ger dig lugn och ro.
Kärlek
Du lever i känslan här och nu, bygger upp din relation till omvärlden, till dig själv samt till din partner.
Ekonomi
Det materiella har en stor betydelse för dig nu, att det finns en balans. Du söker mer tillgångar för att få en fortsättning på det du nu har.
Hälsa
Du är i kontakt med din fysiska kropp, vet vad den behöver , vilka resurser som finns att omfördela, en del nya fysiska aktiviteter.
Andligt
Du blir mer beroende av helheten omkring dig. Du blir mer medveten om att du själv bara är en del av något stort, en del av helheten.
Created with