Runor

Runmagi och Runjournal

Uhrstafen

Runmagikurs

Write your awesome label here.

Läs mer om varje runa

Här under klickar du på varje runa om du vill läsa mer om den på egen sida.


Issaz
-Stillhet-

Representerar allt som är stilla, i avvaktan. Här finns vila, stagnationen som kommer in för att du inte har agerat i balans. Rädsla för dina egna känslor, rädd att tappa kontrollen.
Omvänd visar runan på att du fastnat, inte vill eller kan vara i möjligheten komma vidare.
Om du har dragit denna runa- Livet står nu stilla, behöver du det eller behöver du acceptera dig själv, den omtanke du får?

Laguz
-Känsla-

Här finns dina känslor, livets flöde, din känslomässiga intuition. Upplevelserna, känslostormarna, glädjen i allt skapande, växande- det livgivande.
Omvänd visar runan att du inte står i kontakt med dina känslor. Rädsla för upplevelser, känslomässiga krav.
Om du har dragit denna runa- Lev i känslan nu. Våga ge och ta, lev i livets flöde, i glädjen. 

Naudiz
-Konsekvens-

Representerar ödet samt den utveckling som sker, det som måste ske i livet för att du ska komma vidare. Att själv skapa dina förutsättningar, att ta emot insikterna av omgivningen.
Omvänd visar runan på att du är rädd för att släppa för att gå vidare.
Om du har dragit denna runa- Du står nu inför en vändpunkt, du kan välja själv om du står i kontakt med ditt medvetande eller?

Gifuz
-Balans-

Representerar karma. Här finns utbyte, det som du ger det får du tillbaka, tillgångar, harmoni samt gemenskap. Omvänd visar denna runa på förluster, negativt utbyte.
Om du har dragit denna runa- Harmoni, balans i ett högre andligt syfte är nu en del av dig.

Kenaz
-Kreativitet-

Runan visar på en kreativ kraft som ger liv, möjligheter. Här finns ett ljus i tillvaron, något som tar fart, ger upplysning. Det visar på din inre brinnande kraft, din motivation till att leva, ta tag i livet.
Omvänd visar runan att du inte följer ditt inre. Att du har glömt att tro på dig själv, din inre kraft.
Om du har dragit denna runa- Vakna upp, följ din inre lust. Du har kraften med dig till att förverkliga dina ambitioner.

Tyraz
-Vilja-

Representerar ditt självförtroende, din styrka. Här finns din krigarkraft, inre vilja, envishet. Att alltid nå målet oavsett hur mycket motgångar som finns. Självkänsla.
Omvänd visar runan på ilska, att inte ha tillräckligt med vilja till att genomföra det som du vill. Irritation, osäkerhet.
Om du har dragit denna runa- Med din tilltro till dig själv klarar du allt, bara du vill.

Algiz
-Andlighet-

Representerar kommunikation, insikter. Här finns helheten med allt levande - livspiralen. Samtal med ditt inre, med din omgivning. Uppmärksamma det som kommer till dig i livet nu.
Omvänd visar runan på illvilja. Att du inte är i kontakt med dig själv, ditt livsval.
Om du har dragit denna runa- Sök andlig kontakt med dig själv, dina drömmar. Lyssna till vad som nu sker i livet.

Fehaz
-Värdering-

 Representerar samband, lycka. Här finns fulländningen, framgången i livet. Alla möjligheter till att nå egen trygghet, känna frid, harmoni inom dig.
Omvänd visar runan på hinder, att du inte vill ta emot. En rädsla för att komma vidare, lyckas med dina förutsättningar.
Om du har dragit denna runa - Livet är ditt, allt det som du önskar finns inom räckhåll.

Assiz
-Intuition-

Representerar ditt under- nu samt övermedvetna eller treenigheten som andlig balans. Här har du alla möjligheterna att lyssna till dig själv, veta att det är rätt. Inre kunskap, kontakt med ditt innersta, ditt högre jag eller en andlig guide.
Omvänd visar runan på vilsenhet, förtvivlan. Vill inte veta att det finns ett djup inom dig. 
Om du har dragit denna runa- Du är du, unik, intuitiv, kärleksfull, i harmoni med allt och alla. 

Eohez
-Grund-

Representerar ditt växande i en helhet med din själ till att nå fulländning.
Omvänd visar runan på att du tappat tron till dig själv, rädsla för att våga vara, våga leva. Du kan ha hamnat i ett stillestånd, behöver mer tid på dig för att kunna agera i din nuvarande situation.
Om du har dragit denna runa- Är du i balans med dig själv, ser dina egna värderingar, lyssna till vad som händer omkring dig? Vad vill du göra härnäst? 

Solaz
-Glädje-

Representerar kärlek, ljus och liv. Här finns all spontanitet, livsglädjen, möjligheterna till att få det önskade. En positiv livskraft som gör det mesta möjligt.
Omvänd visar runan på ensamhet, tomhet. Känslan av att vara vilse med dina känslor, du kan även isolera dig, inte dela glädjen med någon annan som är inblandad.
Om du har dragit denna runa- Njut av livet, alla möjligheter. Solen skiner på dig, även med regn bakom visar regnbågens färger dig vägen till lyckan.

Uhruz
-Urkraft-

Representerar kraft, skapande. Här finns början från den skapande inre kraften. Du har nu möjligheten att göra om det med mer kunskap. En ny början i livet. Omvänd visar runan på rädsla. Svårt att släppa det som varit, fastnar i gamla tankemönster, begränsningar, begränsad tillit.
Om du har dragit denna runa- Det som du har släppt är helt rätt, nu kommer nya möjligheter, vidgade vyer. Se förmågorna inom dig själv, ta fram de till användning.

Wynjaz
-Överflöd-

Representerar överflöd, gemenskap. Att ge utav glädje med en önskan om välgång till sin nästa utan att förvänta något tillbaka.  Omvänd visar runan på konflikter, förtvivlan. Att leva i martyrrollen, inte kunna säga din mening, att inte vara tillräckligt motiverad för att agera.
Om du har dragit denna runa- Njut av livet, all glädje finns för dig nu.

Thurisaz
-Kaos-

Representerar mod, att våga gå din egen väg, Kämpa för det som du tror på. Här finns den kraft som du ofta inte ens vågar vara medveten om, ändå behövs den för att du inte ska samla på dig för mycket begränsningar. Det oväntade till en ny möjlighet,
Omvänd visar runan på maktlöshet. Rädsla för förändringar, att tappa kontrollen.
Om du har dragit denna runa- Är det nu dags att släppa det som du inte längre behöver, livet erbjuder dig nya möjligheter att växa i. 

Hagalaz
-Förändringar-

Representerar Förändring, den visar på allt som kommer oväntat. Tankens energi förenat med materia som kanske inte alltid kommer i rätt takt.
Omvänd visar runan på att det mesta runt omkring dig inte har någon grund. Hopplöshet, rädsla för det som inte går att kontrollera.
Om du har dragit denna runa- Se förtjusningen i förändringarna som nu kommer, det är dags att släppa gamla tankar och mönster.

Jaraz
-Karma-

Representerar arbete, puls samt som du sår får du skörda. Här finns tillgångar men även utgifter. Livets flöde, förmågan till att följa med i livets alla svängar, få ut det bästa av det.
Omvänd visar runan på att du är vilse, inte ser till helheten.
Om du har dragit denna runa- Följ med i livets rytm, slappna av, se vad livet har att ge ifrån ditt tidigare agerande.

Ingaz
-Passion-

Representerar din kreativa sexuella kraft samt energi. Här finns det nyskapande, förverkligandet av dig själv. Inre drivkraft. Att nå en inre samt yttre tillfredställelse.
Omvänd visar runan på egen förintelse. Att inte lyssna till dina innersta kroppsliga behov.
Om du har dragit denna runa- Agera med all din kraft, se dig själv som en skapande varelse.

Ehiz
-Transformation-

Representerar gränsen mellan det jordiska samt det andliga. Här finns inre ro samt transformation. När livet visar på ett avslutande oavsett du vill eller inte, det är dags att gå vidare med din kunskap.
Omvänd visar runan på ovilja att se dig själv, din roll.
Om du har dragit denna runa- Här är du, med din kropp, din andlighet. Låt dig själv njuta av balansen, harmonin med ditt liv.

Madrez
-Identitet-

Representerar dig i ditt växande som människa med jordiska upplevelser. Här finns självkännedomen, medvetandet om din mening med ditt själsliga växande.
Omvänd visar runan på ensamhet samt ovilja till att tycka om dig själv.
Om du har dragit denna runa- Bli medveten om vem du är, nu kan du se klart och leva med vetskapen.

Dagaz
-Spotlight-

Representerar din vilja till att möta utmaninga, det oväntade. Upplysningen, alla begränsningar ska brytas, se klarare. Alla möjligheter till att göra det som du önskat, en positiv förändring.
Omvänd visar runan på oro inför nya händelser. Att bli förblindad av alla möjligheter, förvirring.
Om du har dragit denna runa- Transformationen i ditt liv är här. Ta till dig kunskapen, tro på dig själv.

Odalaz
-Familj-

Representerar dina närmaste, din omgivning, Här finns gemenskapen, harmonin med dig själv till din äldre samt yngre omgivning.
Omvänd visar runan på konflikter, brytningar. Att du inte kan hitta dig själv, din roll till andra.
Om du har dragit denna runa- Stanna upp, ta dig tid med dina närmaste, njut av din familj, goda vänners lag.

Reidiz
-Äventyr-

Representerar den fria individen, resor, händelser, sammanträffanden. Här finns möjligheterna till att agera av din egen kraft med din egen lust men även ansvar.
Omvänd visar runan på kommunikationsbrist, både med dig själv och med andra.
Om du har dragit denna runa- Du har nu möjligheten att själv skapa ditt nästa steg.

Bjarkaz
-Trygghet-

Representerar Jord, här finns din kontakt med ditt ursprung, din trygghet. Här finns även kärlek, den villkorslösa, där du ger, känner glädje i givandet. Harmoni med din omgivning.
Omvänd visar runan på vilsenhet, tomhet, rädsla att du har tappat bort din grund, är vilse med tillvaron.
Om du har dragit denna runa- Se dig omkring, njut av din omgivning, din balans, harmoni och gemenskap är betydelsefullt nu.

Pertraz
-Stabilitet-

 Representerar helhet mellan alla element och väsen. Här finns kontakten med det andliga inom dig. Att stilla dig själv, se världen runt omkring dig som en helhet med dig.
Omvänd visar runan på rädsla för det som du inte kan se eller förklara.
Om du har dragit denna runa- Din trygghet, din grund finns här för att du ska ta ansvar för din del i livets spiral.

Voidez
-Allt eller inget-

Den tomma men även den fulla, en runa som visar på alla möjligheter. Den visar på att allt blir som det är meningen oavsett vad du själv vill.
Omvänd visar den mer på begränsningar, att allting rinner ut ur runan, ur livet. Här finns något som är i obalans med den livsväg du valt för tillfället.
Om du har dragit denna runa- Nu kan allt hända, du har alla möjligheter att gå vidare, ta för dig av livets tillfällen.
Created with