Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Solaz (Sol - Solrunan )

Om du dragit Solaz

Du har en inre kraft som förstärks av allt omkring dig i alla fall så länge denna energi finns med dig, meningen är att du ska förverkliga dig själv, skina som en sol och sprida glädje.
Dold visar den på ensamhet och tomhet. Känslan av att vara vilse med dina känslor, du kan även isolera dig, inte dela tillgångar eller glädje med någon annan som är inblandad.

Solaz ristad

Påminner om Eohez i sin form men här går de två ristningarna utåt och inte inåt. Med Eohez ser du inåt, med Solaz sker utvecklingen utåt. Det handlar om att sprida den starka kraften du har inom dig, att ge av dig själv, vilket även skapar en reflektion.

Om du dras till Solaz

Om du dras till Solaz är du en levnadsglad person som vågar gå mot strömmen, du vågar vara i din känsla, i din glädje, gör det bästa för att sprida positiv anda. Din inre drivkraft är din uthållighet.

Vägledning från Solaz

Arbete
En tid att bara vara, med dig själv, dina göromål. Vad är dina intressen, vad är din lust i livet. Våga satsa på det som du vill göra, ta fram dina intressen, satsa på dig själv, din framtid.
Kärlek
Ta fram din spontanitet, inlevelseförmåga, satsa på kärleken, tillåt dig att vara en del av den. Njut av livet, av dig själv samt av kärleken.
Ekonomi
Ett överflöd av något finns omkring dig, eventuellt oväntade tillgångar som frigörs. En period av flöde.
Hälsa
En bra tid att bara vara med dig själv, leva livet i glädje och med bus.
Andligt
En bra tid att ta fram ditt inre barn, njut av frihet i livet, skapa rymd omkring dig. Ta ut svängarna, eventuellt genom en kosmisk dans.
Created with