ylvatrollstierna.se/com + tarotakademin.se

Swedish (Svenska)

Ylva Trollstierna

Int.Top 11 Psychic

Kursblogg

Astrologi

Horoskopet 23/11-22/12

Chakras och färger

Tarot

Runor

English (Engelska)

Ylva Trollstierna

Int.Top 11th Psychic

Blog

Astrology

Horoscope 11/23-12/22

Chakras and colors

Tarot

Runes

Swedish

Välkommen till min nya sida som innehåller allt jag skriver, har kurser i samt bloggar. Här under finner du länkar till de områden jag engagerar mig i samt längre ner mina kurser samt mina böcker.

*Medlemskap från min sida finns under kursen "Spirituell Inspiration".
*Medlemskap för Tarot under "Tarotakademin"
*Medlemskap för runor under "Runmagi".

För mig är energier viktigt, jag tolkar dem i färger, i Tarotkort och runor. Men kanske inte som du är van vid? Jag tror inte att du kan ha kärlek i ditt liv om du inte älskar dig själv först. Det är alltid den stora frågan - kärlek. Sedan andlig utveckling, pengar, arbete och sist hälsan. Det är de fem områdena som finns i färger, i Tarot och i runor baserat på de fem elementen: Eld, vatten, jord, luft och eter.

Jag pratar en hel del om elementen och deras motsatser. Som att det inte kan finnas en känsla utan tanke eller inte en tanke utan känsla. Som en Certifierad Infinite Possibilities Matrix lärare lever jag efter "Tankar blir ting".

Vad kan jag hjälpa dig att utforska och skapa från din inre eld, din känsla, din trygghet, din passion i kontakt med din själ?

Om du har en aktuell tolkning 2022 finns den på ylvatrollstierna.online

English

Welcome to my page that contains everything I inspire for you from my knowledge. You find what I write, my courses and blog. Below you will find links to different areas as well as further down my courses and my books.

Most important for me is energies, I read them in colors, Tarot cards and runes. But maybe not in the way you may be used to? I believe you can't have the love of your life if you dont love yourself first. That is the most common question, love, then spiritual evolvement, money, work, and last health. The five areas that are in the colors, in the Tarot cards and in the runes based on the five elements: fire, water, earth, air and ether.

I talk a lot about the elements and the opposite. Like there can't be a feeling without a thought, and not a thought without a feeling.
As an Infinite Possibilities Matrix trainer, I live by "thoughts become things".

What can I help you to explore and create from your inner fire, your love, your security, your passion in connection with your soul?

Write your awesome label here.

Kurser / Courses

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Böcker av Ylva (In Swedish)

Write your awesome label here.

Tarot kort för kort

Write your awesome label here.

Tarot tidigare liv

Write your awesome label here.

Tarot attraktionens lag

Write your awesome label here.

Tarot steg för steg

Write your awesome label here.

Tarot 78 svar

Write your awesome label here.

Tarot 780 svar

Write your awesome label here.

Tarot journal
Keltiska Korset

Write your awesome label here.

Tarot journal 
Elementstjärnan

Write your awesome label here.

Tarot korten på bordet

Write your awesome label here.

Tarot 78 berättelser

Write your awesome label here.

Runmagi

Write your awesome label here.

Runjournal

Write your awesome label here.

Uhrstafen

Write your awesome label here.

Kraftdjurens budskap

Write your awesome label here.

En kvinna med klös

Write your awesome label here.

Yiang 10 vibrationer

Write your awesome label here.

Yiang, chakras & färger

Books by Ylva (in English)

Created with