Svart-Stillhet

Är allt stilla eller tycker du att du har all energi?
Se upp så du inte lurar dig själv, för stunden kan du känna en mäktig känsla,
men denna känsla blir allt tyngre tills du tappar energin.
Dags att tillfoga färg, händelser, upplevelser i ditt liv.

Svart-Röd/Stillhet-Kraft

Svart-Röd visar att du har fyllt din kvot av din kraft. Du kan vara stilla i den kraft som du har. Var helt närvarande i det som är men du bör se upp bara att du inte gör dig starkare än vad du är, i det skapas krav. Du kan känna en inre styrka som skapar stagnation.

Svart-Orange /Stillhet-Impuls

Svart-Orange visar att du är i en fas där det gäller att ge allt, ett projekt tar upp din tid, hela din tid. Du ger allt i det som du tror på, är engagerad från kropp, ande och själ. Du ger järnet, vågar ta för dig mer än tidigare. Du är i behov av att maxa energin av din längtan.

Svart-Gul/ Stillhet-Vilja

Svart-Gul visar att det är du är lugn, balanserad, klok, eftertänksam, du tar tag i allt som ska göras, du litar till din egen kraft och förmåga. Det är något som du bör vara i men även se till att du vågar ta nästa steg.

Svart-Grön/Stillhet-Harmoni

Svart-Grön visar att du kan fastna i harmoni, stagnera, inte våga känna mer, eller lyssna till din intuition, känslan i magen eller vad som känns rätt för dig. Du faller tillbaka på det som varit i stället för att våga låta känslan vägleda dig.

Svart-Blå/Stillhet-Attityd

Svart-Blå visar att du ska utveckla mer av dig själv i dina uttryck på et djupare plan. Risken finns att du lätt stagnerar då du tror dig har funnit dig själv, din sanning.

Svart-Indigo/Stillhet-Insikt

Svart-Indigo visar att du är medveten om dina tankar, mycket som sker i inre funderingar. Dock kan du fastna i vad du tror är rätt då din logik kan ta över.

Svart-Lila/Stillhet-Intuition

Svart-Lila visar att du vet vad din säkerhet är, du kan tänka klart och fokuserat, du vet vad du vill samt hur du ska skapa det. Du tänker, agerar, är mycket bestämd i din uppfattning om hur saker och ting ska vara samt hur de ska bli.

Svart-Magenta/Stillhet-Erfarenhet

Svart-Magenta visar att du nu bör stanna upp och lyssna på den erfarenhet som du har, du vet och kan se skillnaden på svart och vitt, du bör nu göra ett mer andligt val, hur vill du lyssna till dig själv? 

Svart-Turkos/Stillhet-Förändring

Svart-Turkos visar att har du kan drivas av en inre rastlöshet, du tror att du vet allt men samtidigt blir du medveten om dina begränsningar vilket skapar en inre längtan av att förändra. Även om du inte har ork nu, våga känna efter vad alternativen är.

Svart-Rosa/Stillhet-Oändlig

Svart-Rosa visar du kan trotsa dig själv. Du anar att du vet allt, och kan i det fastna i andliga rutiner som du skapar trygghet i, vad händer om du bara är där du är utan att förvänta dig något eller fastna i rutiner?

Svart-Vit/Stillhet-Bliss

Svart-Vit visar att det är nu som du bör se två sidor av det som är, inte fastna i en uppfattning, vad är motsatsen? Våga se motsatsen som en fördel inte bara ett hinder? Utvärdera positivt och negativt, följ din känsla i det, viktigt är att du ser det från två sidor.

Svart-Grå/Stillhet-Balans

Svart-Grå visar att du är på väg upp från det som varit tungt, du tar en paus, skapar mer medvetenhet om allt det du har och i det vad du kan släppa.
Created with