Tarot - Årsläxor

Årsläxor

Du räknar ut årsläxor med hjälp av dina födelsesiffror, alltså dag och månad som du är född och sen det år som du vill veta något om.
Årsläxor är något som följer dig hela livet och du kan sätta upp en liten karta för att se vad du har att lära framöver. Årsläxor är karmabetonade, det vill säga det du gör emot andra och sig själv får du uppleva i en balans, det kommer tillbaka.
En årsläxa kan ge en ledtråd till vad det året innebär. Det kan hända att förra gången du hade den årsläxan så arbetade du bort den dåliga aspekten och så märker du lite eller ingenting det här året. Årsläxorna brukar komma tillbaka i nioårsperioder, och om du räknar ut för hela livet (0 – ca 85) så kan du se ett mönster, vilken årsläxa kommer tillbaka mest, där är din största lärdom. När du räknat ner siffrorna och fått fram årets kort, ta det ur leken, studera det och tänk efter vad det vill lära dig under året och vad det symboliserar för dig. Skriv ner det och använd det som vägledning under året så kan du medvetet arbeta med den aspekten.
Så här räknar du ut en årsläxa:
Jag ville veta min årsläxa 1992 och då räknade jag ut följande som är född den 19 December:
19
12
+1992
2023 = 2 + 0 + 2 + 3 = 7
Då vet jag att 1992 borde jag studera vad Ledaren /Vagnen vill säga mig.
En årsläxa visar på den energi som styr över ditt år, det räknar du ut numerologiskt och sen ser du till varje år, du kan räkna ut från födelsen till 100 år för att se vad som du har valt att lära sig mest av i detta livet. Den årsläxa som kommer tillbaka regelbundet är den som du behöver se över mest, och då kan du börja med att se på vad som har hänt tidigare år då du haft den årsläxan, för att lära sig mesta möjliga inför framtiden.
Här under följer varje årsläxas speciella kvalitéer. Årsläxan bestämmer inte ditt liv men är en nyckel till influenser i dina år.

1-11

1 Magikern
Ett år då du är mer inriktad på nya områden än vanligt, mycket händer och sätts igång, av en själv i första hand. Många idéer och tankar som du för det mesta förverkligar. Ett bra år med många möjligheter. Ett år som ger en möjligheter att se över sina ambitioner.
2 Prästinnan
Ett år då du strävar efter balans, att se helheten och bli klar över vad du själv önskar sig för att kunna leva i gemenskap. Du kan komma i kontakt med många kvinnor det här året, då dess energi gör att du drar till sig den feminina energin. Du kan tycka om att vara i gemenskap och i rolig utveckling, att komplettera tidigare kunskap via till exempel kursverksamhet. Ett år som ger en möjlighet att hitta sin inre balans.
3 Kejsarinnan
Ett år då du ofta blir mer engagerad i andra människor, du vill mycket och har lätt för att ta ansvar och att blanda sig i allt. Det är lätt att ta på sig ansvar ett sånt här år. Du har möjlighet att starta upp sånt som behöver några år på sig att bli fulländat. Ett år som vill få dig att se din ansvarsroll – kanske först för dig själv.
4 Kejsaren
Ett år med allvar och ansvar. Här är du ofta driftig men stillsam, du söker i stillhet, planerar och tänker efter före varje handling, är inne på nya saker och att förverkliga sina planer. Ett år med ansvar först för sig själv men kan ta till sig andra som behöver stöd. Ett år som vill få dig att se din planering.
5 Påven
Ett år då du söker mer utbildning än tidigare, det behöver inte vara genom studier men det är stor risk att något sådant blir inblandat, då du söker komplettering till sin egen kunskap. Många nya händelse och nya insikter sätter igång funderingar och sökandet efter att finna helheten. Ett år som hjälper dig att få upp ögonen hur du lever ditt liv.
6 Paret
Det här är ett år som kan vara stökigt när det gäller relationer, och det gäller inte bara till en partner som du ena stunden älskar och nästa hatar. Här kan du komma i konflikt med sin egen frigörelse, för att inte tala om alla dessa människor som du möter i relationer, du kan få svårt och riva upp gamla minnen med föräldrar, syskon och gamla barndomsvänner, allt för att rensa ut gamla beteenden och hinder för sin egen utveckling. Du avslutar många relationer ett sånt här år, men får även nya vänner då du helt enkelt söker så mycket nytt och nya bekantskaper. Det är också ett år som kan utveckla mediala sidor hos dig själv mer än tidigare. Det här året vill lära dig att älska dig själv för den du är.
7 Vagnen
Ett år av frigörelse, det här året kan du göra något helt oväntat för omgivningen, helt plötsligt så gör du något som kan vara en barndomsdröm eller något som du bara längtat efter att göra eller vara. Omgivningen har liten betydelse ett sånt här år, här är det jag som gäller och allt det som jag vill göra. Du går din egen väg, satsar på det du tror på och lyckas för det mesta. Det här året vill lära dig att tro på dig själv.
8 Styrkan
Ett år av envishet, vilja och inre styrka. Hur pass trogen är du dina idéer och infall, tror du på dig själv? Här får du använda din självtillit och självförtroende; att tro på det du gör och dina handlingar oavsett vad andra tycker. Ofta märker omgivningen att du är så säker ett sånt här år att du får vara i fred, men du kan komma att känna sig lite ensam och inte undra på när andra kan bli rädda för att du är så säker på sin sak.
9 Eremiten
Ett år då du bör varna omgivningen att du inte är så social, utan här vill du helst vara ifred, tänka och fundera, läsa och skapa inifrån dig själv. Det här är ett år då du kan läsa mer än vanligt, fundera mycket över hela livets mysterium, allt ifrån romaner till djupa livsverk tar upp ens tid. Det är inte ett år med mycket umgänge men desto mer av inre utveckling. Här söker du svar på alla livsfrågor. Ett bra år att börja meditera eller att utveckla ett inre växande. Det här året vill hjälpa dig att finna inre stillhet.
10 Lyckohjulet
Det här året är ”utan ansvar”, här finns ett stort flyt i det mesta du gör…. Det blir lika mycket umgänge som det var ensamhet förra året, här är du utåtriktad och social, kanske lite väl social och hinner inte riktigt med på djupet. Ett år av träffar och fikasnack. Du börjar göra stora steg ett sånt här år, börjar om lite på nytt, kan flytta eller ta något annat stort steg som ger mer möjligheter. Det här året vill lära dig att njuta av livet i en helhet.
11 Rättvisan
Det här är ett år av balans, här tar du beslut från sin tidigare erfarenhet. Du får det lugnare i sitt umgänge, nu har du provat på ensamhet och många kontakter, rensat bort det som du inte behöver, trivs med tillvaron, känner sig säker och får mycket gjort. Vågar ta ett större avgörande, välja rätt och se till vad du vill ha. Det här året vill lära dig att finna balans mellan dig själv och dina relationer.

12-22

12 Hängde Mannen
Säg Nej. Så fort som du ser det här året nalkas, för att säga Nej är det som det här året vill lära dig. Att sätta gränser och att inte bli utnyttjad. Om du har gränser så är det ett ganska lugnt år men annars så kommer alla att be om din hjälp med allt möjligt så att du inte har en chans att hinna med dig själv. Det kan sluta med att du bryter ihop av trötthet och ledsamhet då det inte finns eget utrymme. Det kan också hända att en del vänner försvinner för att ni blir ovänner då du kan tycka att de utnyttjar dig, men se upp så att du inte lurar dig själv, kanske är det du som är otydlig.
13 Döden
Det här året vill lära dig att sätta gränser och finna dina verkliga vänner. Ett år av förändringar, då du ges möjlighet att släppa allt som inte gynnar dig längre, kanske så är du inte vidare villig men det blir till det bästa. Ett häftigt år som vill ge dig möjlighet att leva med dig själv och dina möjligheter och inte binda upp eller begränsa dig med yttre faktorer. Det här året vill hjälpa dig att inte begränsa dig till det materiella.
14 Måttligheten
Ett år av utvärdering. Här ser du till vad du behöver och vad du vill ha och hittar en jämn balans i det. Det finns inre trygghet och harmoni, du känner sig trygg och säker och vågar ta de möjligheter som kommer till en. Du vet din begränsning och din kapacitet och vågar sätta gränser. Ett år som hjälper dig att se till inre värderingar.
15 Djävulen
Är ett år som ger dig möjlighet att se vad du verkligen vill ha, att tänka lite mer på dig själv, men häri ligger även en prövning för att se om u kan göra rätt inifrån dig själv utan att bländas av det yttre och det materiella. Ett år av större investeringar dels materiellt men även i dig själv och ditt egenvärde. Det här året vill lära dig att handla med förnuft och i det ingår även att satsa stort på det du tror på och att tro på sig själv.
16 Tornet
Även det här ett år av förändringar, hur har du levt ditt liv, vad har du inte tillgodosett och slarvat med, det kommer tillbaka nu för att ge dig en chans att börja om igen. Ett år med vilja och beslutsamhet att se sina möjligheter och att våga satsa även om du tidigare mött motgångar så får du se till sin motivation. Ett år som vill hjälpa dig att se din struktur i livet.
17 Stjärnan
Året som vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar och visioner. Här kommer många oväntade möjligheter in, såna som du inte trott varit möjliga. Här ser du framåt, vill förverkliga dina planer som kan vara högt flygande men verkligen inifrån dig själv. Här brukar du få igång sin inspiration och våga satsa på sig själv. Ett år då du kan lära dig att ta dig själv på allvar och våga tro mer på dig själv och dina idéer – åtminstone inom rimliga gränser. Det här året vill visa dig din livsvilja och lära dig att tro på din inre kraft.
18 Månen
Ett år med starka känslor och inre skapande som ger dig möjlighet att lyssna på dig själv, det kan bli ett andligt sökande ett sånt här år och på många olika ställen/länder och inom olika kulturer. Det handlar också om att skapa inifrån sig själv och visa upp det till andra, vad du kan med sig själv och vem du är. Här kan agerande i form av skapande konst, skrivande, målande och dans komma till uttryck. Det här året vill hjälpa dig att uttrycka ditt inre.
19 Solen
Ett år med att bara vara med sig själv och med andra i harmoni och gemenskap. Här kommer mycket in i ens liv så att du får se vilka värderingar du har på livet och vilka värderingar som du lever efter. Det handlar mycket om glädje och gemenskap med andra, att bara våga vara. Det här året vill lära dig att se din omgivning och själv välja din gemenskap.
20 Domen
Ett år som nog får dig att vakna upp hur du lever och hur du vill leva. Att våga ta viktiga beslut inifrån dig själv, vad vill du och hur lever du egentligen?! Här blir det säkert tal om avgörande handlingar och nya levnadsformer som egentligen passar dig bättre. Det här året vill hjälpa dig att våga se vad livet handlar om egentligen.
21 Världen
Ett år med nya perspektiv på livet och din del i det, ansvar och livsvärderingar i gemenskap med ett positivt växande och nya möjligheter. Det här året vill lära dig att se din roll i helheten.
22/ 0 Dåren
Ett år av många tokiga infall och nya infall som ger dig mer inre glädje, här vågar du mer och törs ta för sig av livet och se positivt på nya oväntade situationer. Det här året vill lära dig att lyssna på din intuition och handla därefter.
Created with