Tarot och lilla Arkanan

Stavar


Stavar symboliserar kreativitet, aktivitet, inre eld, arbete av alla slag, skapande, byggande och talanger. I Stavarna har du arbetshändelser, det vill säga allt det här som du ger ut, din kraft inifrån, den du skapar utav. Stavar visar på snabba händelser, hetta, intensitet, möjligheter, handling, agerande, arbete, skapande kraft, aktivitet, motivation, dominans, kreativitet samt energi. Allt detta går under samlingsnamnet arbete vilket är Stavarnas kännetecken.
Ess i Stavar - Kreativitet
Ett nytt arbetstillfälle. En ny start, en starkare kraft inom sig.
Omvänd
Tappar sin motivation, viljelös och lat
2 i Stavar - Ambition
Stabil grund och lovande fortsättning. Ev. någon bonus eller oväntad hjälp.
Omvänd
Dålig planering, orkar inte genomföra det påbörjade.
3 i Stavar - Oväntat
Får mycket till sig som kan vara oväntat. Nya möjligheter. väl belåtenhet.
Omvänd
Svårt att hitta nya vägar att gå vidare på.
4 i Stavar - Harmoni
Ett lyckat projekt, gemenskap med andra.
Omvänd
Svårt att dela med sig, rädd att misslyckas.
5 i Stavar - Konflikt
Stress i arbete.
Omvänd
Tillfälliga lösningar i konflikter.
6 i Stavar - Succé
Stor glädje i ett lyckat arbetsprojekt, eventuellt en befordran eller arbetsresa.
Omvänd
Får lägga ner mer för att inte förlora allt.
7 i Stavar - Vilja
Måste välja inifrån sig själv hur man vill ha sin situation, kan känna sig ensam.
Omvänd
Svårt att gå vidare, möter många hinder.
8 i Stavar - Brev och tele/kommunikation
Meddelanden som kan förändrar tillvaron. Eventuella erbjudanden.
Omvänd
Ett dåligt besked, fastnar i gamla mönster.
9 i Stavar - Övertid
Extra arbete som ger bra utdelning och säkerhet.
Omvänd
Arbete som måste göras om, osäkerhet
10 i Stavar - Erfarenhet
Säkrare position, full utdelning av arbete.
Omvänd
Mycket slit utan förtjänst.
Page i Stavar - Snabbt
Meddelanden, brev på gång. Ett barn som är intensivt och full av fart.
Omvänd
Dåliga nyheter, missar en del händelser. Ett barn som är tjurig och motsägande.
Knekt i Stavar - Förändring
Snabba händelser gällande arbete och bostad. En yngre man som är mycket aktiv.
Omvänd
Mycket som blir uppskjutet, En yngre man som bara ser till sitt eget bästa.
Dam i Stavar - Beslutsamhet
Ansvar och vidareutveckling. En kvinna som är yrkesinriktad, karriärfast, ansvarsfull och trygg i sig själv.
Omvänd
Stagnation. Egenskaper; En ombytlig kvinna som smiter från sitt ansvar och arbete.
Kung i Stavar - Kontrakt
Kontrakt med arbetsmässigt samband. Bankmöten. En yrkesinriktad man med auktoritet och stadig position.
Omvänd
En arbetsmässig situation, ett kontrakt eller avtal som blir uppskjutet eller inte alls blir av. En man som kan vara mycket lynnig och egocentrisk och som endast ser till sitt eget bästa och inte skyr några medel till att genomdriva det han vill.

Mynt


Mynt symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.
Ess i Mynt-  Grund
En ny grund, ev en bättre ekonomi.
Omvänd
Förlust av en trygghet eller något ekonomiskt.
2 i Mynt - Jämvikt. 
Bättre balans av ekonomin av egen kraft, söker en balans på grund av osäkerhet.
Omvänd
Förlorar något, eventuellt stora skulder.
3 i Mynt - Nyheter
Något nytt tillkommer, eventuellt liten vinst eller utbildning.
Omvänd
Blir utan, eventuellt förlorar en fördel, är hemmablind.
4 i Mynt - Ordning
Materiellt stabilt – balans i det materiella.
Omvänd
Svårigheter att få balans och kontroll i hemmet eller materiellt.
5 i Mynt - Fattigdom/begränsning
Svårigheter materiellt. Förlust av pengar eller ställning. Sparsamhet på grund av begränsade resurser.
Omvänd
Lättnader materiellt eller ekonomiskt.
6 i Mynt - Lärdomar
Resor för utbildning. ekonomiskt tillskott.
Omvänd
Svårt att ta ekonomiskt ansvar i helhetsammanhang.
7 i Mynt - Planering
Står inför valsituationer av ekonomisk karaktär. Funderingar över framtida ekonomi.
Omvänd
Problem med placerade pengar
8 i Mynt - Intresse
Skickligheter och talanger i det materiella. Nya arbetsområden och intressen.
Omvänd
Svårigheter att planera rätt.
9 i Mynt - Gåvor
Oväntade pengar, presenter, gåvor, eventuellt ett arv.
Omvänd
Oförtjänta pengar. väntade pengar som kan bli försenade.
10 i Mynt - Trygghet
Stabilt materiellt. Säker position.
Omvänd
Snålhet fast rikedom finns. Problem inom familjen om pengar.
Page i Mynt - Bidrag
Meddelanden om pengar på väg. Ett barn som är mycket för planering och stillhet.
Omvänd
Ofördelaktiga besked som har med pengar att göra. Egenskaper Ett barn som är rädd och otrygg, går undan.
Knekt i Mynt - Tillkommer
Ett avtal på gång som ha med ekonomi att göra. Pengar har kommit eller kommer. En yngre man med planering, ordning och reda.
Omvänd
Pengar som blivit lovad kommer ej. En yngre man som är otålig, självömkande och allmänt irriterad.
Dam i Mynt - Stillhet
Ordning och reda. En kvinna som är stabil, ordningsam och praktisk kunnig.
Omvänd
Oordning, kaos. En kvinna som kan vara elaka och baktalande när Du minst anar det.
Kung i Mynt - Beslut
Tillökning av rikedom, säker position i livet. Ev en lärare, en man som är mångsidig och stabil med stort tålamod.
Omvänd
Minskad befogenhet i något stort. En tråkig och materialistiskt man som är fastlåst i rutiner.

Samband i sviter

Dessa 56 kort ur lilla Arkanan bör du se som en helhet och inte endast som en svit. Ser du att det i en stjärna är mest Stavar visar det på mycket arbete. Om det fattas exempelvis Mynt i en stjärna så har personen endera för mycket av den sorten så att de inte behöver visa sig eller så har den inga alls - men det märker du på de utlagda korten.

Senare - när du också har Stora Arkanan med får du tillgång till ytterligare vägledning. Finns många av de korten viss svit med i stjärnan så visar det antingen på många ”omvälvande” händelse eller på att du kan styra mycket själv. 

Dominans av Stavar visar på arbetsmässiga situationer. arbete kan ju också vara hobby, hemarbete, skolgång, distansläsning, all form av utbildning eller en situation som kräver tid och engagemang.

Stavar tillsammans med Mynt visar på ekonomiska arbetssituationer.
Stavar tillsammans med Bägare visar på känslomässiga arbetssituationer.
Stavar tillsammans med Svärd visar på konflikter eller allvarliga situationer arbetsmässigt - både positiva och negativa.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom.
Mynt tillsammans med Stavar visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer.
Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. fasta relationer.
Mynt tillsammans med Svärd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.
Dominans av Bägare visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.
Bägare tillsammans med Svärd visar på känslor och handlar om slutgiltiga känsloavgöranden. visar även mycket starka känslor ev svartsjuka och avundsjuka.

Bägare tillsammans med Stavar visar på kärlek i samband med arbete eller starka känslor i samband med arbete, arbetsplats eller arbetskamrater.
Bägare tillsammans med Mynt visar på kärlek som har eller behöver hemmabasis. Stora materiella värden i förhållanden.
Dominans av Svärd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.
Svärd tillsammans med Stavar visar på mental a frågor som blir arbetsamma, arbete som stör planering.
Svärd tillsammans med Mynt visar på fixeringar av materiella värden och dålig planering ekonomiskt.
Svärd tillsammans med Bägare visar på starka känslor, ej alltid uttryckta utan på avstånd. Många tankar kring kärlek och fasta relationer.

Bägare


Bägare symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar. I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken.
Ess i Bägare - Kärlek
En ny period av positiva känslor, ev en ny kärlek, ett nyfött barn eller något som berör en starkt.
Omvänd
Förlorar något känslomässigt, olycklig.
2 i Bägare - Gemenskap
En början på ett nytt förhållande. Harmoni och glädje.
Omvänd
Ett förhållande tar slut eller riskeras att brytas, bråk och missförstånd.
3 i Bägare - Förälskelse
Lyckosamt firande eller stor lycka och glädje tillsammans. Förälskelse.
Omvänd
Svårt att kontrollera sina känslor, besvikelser.
4 i Bägare - Avvaktan
Lättjefull och tar inte känslor på allvar.
Omvänd
Tycker synd om sig själv.
5 i Bägare - Ensamhet
Har svårt att välja ev mellan två personer, är ensam och vilse med sig själv.
Omvänd
Bekymmer från oväntat håll.
6 i Bägare - Glädje
Harmoni, glädje tillsammans med andra, troligast familj och gamla bekanta.
Omvänd
Konflikter med sig själv, eventuellt från barndomen
7 i Bägare -Andlighet
Ett känslomässigt val – något måste väljas bort.
Omvänd
Rädsla för att gå vidare, vilsenhet.
8 i Bägare - Bekräftelse
En vändpunkt känslomässigt, vill ha mer och söker mer som man troligast också får.
Omvänd
Är rädd för att bli bränd, låser sina känslor.
9 i Bägare - Tillit
Är trygg med sig själv- älskar sig själv. Glädje till och med andra relationer.
Omvänd
Lurar både sig själv och andra känslomässigt.
10 i Bägare - Lycka
Lyckligt familjeliv, stor kärlek och lycka.
Omvänd
Bråk i familjen, kan känna sig fast.
Page i Bägare - Uppvaktning
Glad händelse, får något till sig med kärlek och omtanke. Ett barn med omtanke och spontanitet.
Omvänd
Något ledsamt känslomässigt kommer fram. Ett barn som ställer känslomässiga krav.
Knekt i Bägare - Passion
Kärleksfulla förslag och tillfällen – passion. En charmör- en gladlynt och positiv man.
Omvänd
Någon vill dig illa känslomässigt. En ung man som charmar utan att mena allvar.
Dam i Bägare - Lidelse
Drömmar och omtanke. En kärleksfull kvinna som handlar efter sina känslor. 
Omvänd
Falska känslor. Manisk svartsjuka. En kvinna som inte är att lita på som går bakom ryggen.
Kung i Bägare - Harmoni
Stadgat familjeförhållanden, familjebeslut. En stark och pålitlig man med mycket kärlek.
Omvänd
Ett otrygg och falsk förhållande som kanske går på rutin. En man som har svårt med sina känslor, eventuellt svartsjuka.

Svärd


Svärd symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Svärden har du händelserna, allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Svärdens kännetecken.
Ess i Svärd - Styrka
En ny början på alla sätt. Starka krafter.
Omvänd
Besvikelser och tappad ork.
2 i Svärd - Lättnad
Bekymmer lösta.
Omvänd
Bekymmer lösta på fel sätt.
3 i Svärd - Konflikt
Konflikter med sig själv och andra, eventuellt skilsmässa. Förlust.
Omvänd
Tvivel, obalans. Förlust eller sorg.
4 i Svärd - Orkeslös
Vila, eventuellt på grund av sjukdom. Stillhet.
Omvänd
Svårt att se framåt, ev längre tids sjukdom.
5 i Svärd - Stress
Feghet och misslyckanden. Stress.
Omvänd
Lättnad, balans och början till harmoni.
6 i Svärd - Frihet
Lättnad, frihet. Långa resor.
Omvänd
Bekymmer. Eventuellt planerade resor som går om intet.
7 i Svärd - Valfrihet
Byte av bostad och arbete. Egna val som ska göras nu. Korta resor.
Omvänd
Svårt att komma vidare, uppskjutna resor.
8 i Svärd - Begränsning
Utanför, ledsen och ensam, vilsen med sig själv.
Omvänd
Smiter undan allt ansvar, känner en lättnad.
9 i Svärd - Ångest
Mardrömmar och oro. Ångest och depression.
Omvänd
Små olyckor, ofrivillig ensamhet.
10 i Svärd - Tomhet
Olyckor, Förtvivlan och förluster.Trött och slut.
Omvänd
Våldsam förändring eller stillestånd.
Page i Svärd - Intensitet
Ett besked som innebär en förändring. Ett barn som har en egen vilja och lyckas genomdriva något bra med envishet.
Omvänd
Planer som går om intet, problem med hälsan. Ett bråkigt barn.
Knekt i Svärd - Turbulens
Många händelser i ett på gott och ont. En ung intensiv man med egna mål.
Omvänd
Bråk och besvikelser genom oväntade händelser. n bråkig man som kan ta till våld.
Dam i Svärd - Medvetenhet
Klartänkande och nya lösningar. En kvinna som är intelligent och snabb i handling.
Omvänd
Skvaller och falska rykten. En falsk kvinna som ej håller ord.
Kung i Svärd - Avtal
Kontrakt som har med lag eller stora handlingar att göra. Avtal. En man som är säker på sig själv och har en stark position.
Omvänd
Ett avtal som mer förstör än gynnar. En våldsamt oärlig man med tappad kontroll.

Personligheter

Det finns 16 kort i Lilla Arkanan som kallas Folket- De klädda korten- Representanterna.

Det är 4 personligheter i varje svit - Prinsessor Page), Riddare (Knights), Damer (Queen) & Kungar (King).

Page
Ett barn upp till 15 år.
Ditt inre barn
Besked

Knekt
En tonåring.
Din inre tonåring.
Händelser

Dam 
En kvinna/ feminin aspekt
Din inre kvinna
Samtal och möten

Kung
En man /maskulin aspekt
Din inre man
Beslut och avtal.

Lilla Arkanan

Created with