Tarot och kärlek

Tarot och kärlek

Här under kan du lyssna till mitt, Ylvas föredrag om ämnet kärlek, med betoning på först och främst kärleken till sig själv. 
Sviten Bägare visar på upplevelser, känslor ifrån svartsjuka till den mest romantiska kärlek, detta är den svit som mest representerar kvinnors inställning till kärleken med alla romantiska drömmar från den första flirten till äktenskap. Bägare måste finnas med om du söker efter kärlek i en läggning, om det inte finns med några bägare så finns det bara kärlek om alla korten är i balans mellan stavar och mynt samt om du har med korten ”Paret” och ”Måttligheten”. Utan bägare så visar det på en relation utan djupare känslor eller två personer som är rädda för att visa sina känslor eller ge av sig själva. Detta är en feminin svit som visar på allt med beröring, längtan och gemenskap.

När det gäller kärleken så kan du i varje svit finna olika betydelser av upplevelserna utifrån varje svit och alla de 78 korten visar på olika aspekter av kärleken. Sviten Stavar visar på passion, sex och frustration, engagemang och manlig dominans som då även kan användas av kvinnor. Det är den sviten som visar på starkast av begär och utan Stavar blir det inte mycket sex i en relation. Stavar styr lusten och är en manlig svit, oftast den som kommer fram i en läggning där en man är ordentligt tänd på en kvinna, då inte bara sex utan mer en manlig förälskelseenergi.

Stavar och Bägare har samma sorts energi bara uttryckt utifrån en manlig och en kvinnlig uppfattning.

Sviten Mynt visar på det mer praktiska, som oftast kommer in när det gäller män, detta med att ta en sak i taget, se till att det finns ett fotfäste och att vara i det kroppsliga välbefinnandet och här har männen sina fasta relationer. Om en man visar på sin upplevelse av en relation i Mynt så menar han allvar, har är trygg i det som är (såvida det inte är 5 i Mynt som då blir en begränsning) och att han är intresserad av att vidareutveckla det. Men se upp för Mynten kan även i en relation visa på kontrollbehov. Detta är den feminina aspekten av det manliga.

Sviten Svärd visar på alla tankar, allt ifrån fantasi till vanmakt och den mer ledsamma inställningen när inte en relation fungerar. Svärden är mest tankar och oro kring vad du känner och vad du upplever eller inte får till dig som önskat. De stärker oro och misströstan förutom Ess som visar att det sker något positivt, 2 som visar på att du kan det lugnt och bara vara, 6 som visar på att det troligast finns ett möte eller en gemensam resa, och 7 som kan visa på att ni flyttar samman. Detta är den manliga aspekten av det feminina.

Mynt och Svärd visar mer på vad som sker omkring och inte så mycket på upplevelser utan snarare på den utveckling som sker.

Och så har vi den sista sviten, Stora Arkanan som visar på själens och individens utveckling både själv och som en spegling av en relation.

De fem första visar mest på personlighetsdrag, vilken typ av person som finns, Dåren med bara lust att kasta sig in i något utan eftertanke. Magikern och Prästinnan som visar på någon som är mer självständig och kanske inte så lätt att bygga relation med. Kejsarinnan och Kejsaren visar mer på någon som vill ha en seriös relation likaså Påven som är en starkare aspekt som visar på fasta band, så även Paret, medan Vagnen visar på någon som ser till sig själv först. Utifrån korten så ser man direkt om det är en relation att bygga vidare på eller en där man bör eller kan vara beredd på att det inte blir som man har tänkt sig, därmed inte sagt att man måste avsluta den utan mer gå in med öppna ögon. Men förutom korten så finns det mönster i allas liv som de flesta upplever någon gång och som upprepas dessutom i mångas liv, att se dem och att förändra dem kan vara räddningen för att få en lyckad relation.

Det finns vissa kort som visar att det är lika bra att glömma att satsa på en relation eller vara beredd på att det finns något som krånglar, det är:

Först och främst alla 5:or som visar på begränsningar, i Keltiska Korset kan det vara okey om de finns under en period men på de andra positionerna så kan de skapa en vanmakt.

Bägare har 4:an som ett missnöje och likaså 8:an som både visar att det finns något som man inte trivs med eller är lycklig över, en begränsning i att inte var säker på sina eller sin partners känslor.

Mynten har 4:an som ett av de främsta korten för kontroll. I Svärden så är det 3:an som alltid visar på en konflikt eller bråk alt. Brytning. 4:an som visar på något ”sjukt” och kommer det på en själv, eller på partner så bör man se upp med dolda beteenden eller hemligheter som inte gynnar relationen eller könssjukdomar. 8:an visar på någon som inte har tillit till sig själv, som inte anser att man räcker till eller som känner sig instängd. 9:an och 10:an visar på tomhet och förtvivlan och inte direkt det man bör bygga en relation på.

För kärleken har jag gjort en stjärna Keltiska Korset kärleksstjärnan som jag själv anser vara den bästa att lägga för en kärleksfråga där man får ut helheten, karmat och (ev.) partners känslor och bemötande och om det finns någon annan som man istället väljer eller hur man ser på relationen själv.

Viktigt när man ser på kärleken som med allt annat är att se helheten, att inte fastna på ett dåligt kort eller flera utan se vad som finns i grunden, på vad som kan bli och hur man själv och (ev.) partner är och finns det sedan något orosmoln så kan man dra kort till hur man kan lösa det. Men om alla korten i en helhet visar på att det är inget att bygga på så bör man våga se det också.

Nyckeln till resultatet finns nog alltid i det kort som korsar och i position 10 som är vad det blir av allt. Men viktigt är också att se till hur man mår själv, som är position 1 och 7, det visar på hur du upplever situationen, och har du bra kort där så står du pall oavsett vad som sker runt omkring.

I hemmet, position 8 har du det som påverkar ditt hem, din omgivning, finns det bekymmer som är svåra att hantera så finns de där, här finns oftast det som visar när det inte fungerar med barn eller med sammanboende och relationen och då kan man gå vidare med att se på hur var och en upplever situationen i hemmet med tre kort för varje person.

Stora Arkanan

Stora Arkanan visar på de större upplevelserna, medvetenheten om sin egen situation och sitt agerande. De viktiga avgörande skeendena i möten och relationer.
0/22 Dåren
Visar på nya spontana känslor, glädje och villkorslös kärlek.
1 Magikern
Självständighet och egna intressen går först, vet vem man är och vad man vill, har inte bråttom, utvärderar.
2 Prästinnan
Ser till sina egna behov först och främst, njuter för stunden och gör det som känns mest tillfredställande.
3 Kejsarinnan
I harmoni och kärleksfull gemenskap, ger kärlek, omvårdar, älskar.
4 Kejsaren
I trygghet, tar saker för givet men på ett positivt sätt, stannar upp i det som är.
5 Påven
Tar känslor på allvar, ställer krav, kräver respons för att vara närvarande.
6 Paret
I kärleken, njuter, känner sig älskad.
7 Vagnen
Trivs med sig själv, sätter sin egen tid främst, skapar det som tilltalar en.
8 Styrkan
I balans med sig själv, ger och tar, skapar en utveckling baserad på egna värderingar.
9 Eremiten
Vill vara för sig själv, analyserar och utvärderar, kan söka efter mer än det som nu är.
10 Lyckohjulet
Är öppen, tillitsfull och i känslan, spontan och närvarande.
11 Rättvisan
Är allvarlig, kräver respons, allt eller inget!
12 Den hängde Mannen
Drar sig undan, känner sig inte bekräftad, orolig, rastlös, osäker, tvivlande.
13 Döden
Satsar allt, är beredd att gå vidare men först efter att ha rensat ut allt det som inte är i harmoni.
14 Måttligheten
I kärleksfull harmoni och fulländning, den bästa aspekten för kärleken och för att känna den kompletta gemensamma energin.
15 Djävulen
I passionen, i stark upplevelsen. Styrs av sina drifter och sin längtan, totalt engagerad.
16 Tornet
I förändringar, släpper allt det som inte ger något längre för att skapa nytt.
17 Stjärnan
I upplevelsen, sanslöst lycklig oavsett vad som är! Tror att allt är möjligt, ser bara möjligheter.
18 Månen
I drömmarnas värld, har en stark längtan och en ännu starkare känsla, ger all sin kärlek.
19 Solen
Är i glädjen och barnsligt optimistisk och tillitsfull, ger av sig själv utan begränsningar.
20 Domen
Stannar upp och rannsakar sig själv, vågar satsa och börja om från början, eller på något nytt. Är beredd att satsa allt.
21 Världen
Är i fullkomligheten, i en helhet med sin känsla och med sig själv, trygg och harmonisk.

Lilla Arkanan

Stavar visar på agerande, impulser, passion och sex. Maskulin agerande svit, visar att ett sexuellt intresse finns.
Ess i Stavar
Visar att det finns en stark attraktion, en inre drift som styr över känslan och som vill ha en fortsättning.
2 i Stavar
Visar på en stark ambition att vidareutveckla en gemenskap, en inre längtan efter samhörighet men oftast av en sexuell drift.
3 i Stavar
Impulsivitet, agerar efter en inre längtan, vill uppleva och har ingen tanke på konsekvenser.
4 i Stavar
Söker ett starkare band, ger och tar i en relation på lika mål och villkor. Är bestämd i vad man vill.
5 i Stavar
Känner sig trängd, jagad, frustrerad men kan också visa på att längtan går överstyr och skapar en inre konflikt.
6 i Stavar
Är säker på sig själv och mer självständig, möter en partner endast på lika villkor och med samma mål i mötet.
7 i Stavar
Är helt klar över vad man känner och vad man vill ha och uppleva och ger sig inte förrän man uppnått sitt mål.
8 i Stavar
Söker utveckling, samhörighet och bygger en relation på gemensam kommunikation, både i tal och fysiskt.
9 i Stavar
Styrs av din drift. Passionerad- Fokuserad på sin upplevelse och har svårt att engagera sig i något annat.
10 i Stavar
Är totalt medveten om vad man känner, tar inga kompremiser, utan allt eller inget! Är tydlig i vad man vill och man vill mycket.
Page i Stavar
Agerar utifrån sina impulser, sin drift och längtan utan att stanna upp i vad det kan bli.
Knekt i Stavar
Är direkt på! Vet vad man vill ha och ändå ha kvar sin självständighet.
Dam i Stavar
Är passionerad, het, villig, agerande och tar för sig som kvinna, som man med i spelet men avvaktar lite.
Kung i Stavar
Är passionerad, het, villig som man och tar för sig, som kvinna lite väl agerande, ser endast till sin egen lust.

Bägare visar på upplevelser som kan vara allt ifrån en ömhetsbetygelse, villkorslös kärlek till hat och svartsjuka. Här finns även längtan men inte agerandet. Feminin inväntande svit som visar att en längtan efter beröring och intimitet finns.
Ess i Bägare
Är romantisk, hoppas på att få sina känslor besvarade, antyder, längtar efter beröring.
2 i Bägare
Upplever en kärleksfull gemenskap, är lycklig och kär, harmonisk och i sin känsla.
3 i Bägare
Förälskelse! Pirr i magen, förväntan, sanslöst engagerad i det som är, ger allt och mer därtill av sig själv, villkorslöst.
4 i Bägare
Avvaktar, är inte nöjd, känner sig inte bekräftad, osäker, understimulerad.
5 i Bägare
Tvivlar, känner sig ensam, rädd, begränsad, osäker, är inte i ärlig i sina känslor.
6 i Bägare
Trygg, harmonisk, längtar efter familjekänsla och gemenskap, förväntar sig en utveckling.
7 i Bägare
Osäker på sig själv, orolig, vet inte vad man vill, vågar inte vara sig själv eller ge av sig själv.
8 i Bägare
Känner sig missförstådd, satt åt sidan, vågar inte visa vem man är eller vad man vill, väntar in.
9 i Bägare
Trygg med sig själv, vet vem man är, vad man vill ha, vad man kan ge och är i total balans.
10 i Bägare
Är i harmoni, stannar upp, har det man önskar, ger av sig själv, upplever gemenskap och satsar fullt ut på en relation.
Page i Bägare
Romantisk men utan mål, längtar utan att agera, vill mycket men mest i känslan, försiktig.
Knekt i Bägare
Styrs helt av sin känsla, för stunden. Flirtig, öppen men kanske inte så vidare allvarlig.
Dam i Bägare
Romantisk, längtansfull, drömmer om den stora kärleken mer än agerar. Ger allt i stunden och styrs av förväntan.
Kung i Bägare
Harmonisk och i känslan, ger av sig själv, känner trygghet inom sig och delar gärna med sig av sig själv som man, som kvinna många förväntningar och kan vara väl på i det man vill ha utan att vilja ge själv.

Mynt visar på medvetenhet, närvaro och kontroll på gott och ont. Feminin agerande svit som visar på allt ifrån stagnation till utveckling.
Ess i Mynt
Är trygg i sig själv, vill utveckla en gemenskap på sina egna villkor, vet vad man vill.
2 i Mynt
Överväger, kan ha svårt att veta vad man vill samtidigt som man kan ha svårt att avvakta.
3 i Mynt
Nyfiken, kanske vill utveckla något om gemensamma intressen finns.
4 i Mynt
Trygg och antagligen även begränsad, kontrollerande, styrd av sina egna värderingar.
5 i Mynt
Otillräcklig, drar sig undan, vågar varken ge eller be om gemenskap, ser sina egna brister och söker även andras.
6 i Mynt
Vill ha gemenskap på sina villkor, vet vad man själv går för, utvärderar om det kan finnas något gemensamt att bygga på, värdesätter likheter.
7 i Mynt
Ser till sina egna behov, planerar och överväger, ger inget utan att veta vad som ges tillbaka.
8 i Mynt
Kan utveckla en gemenskap som är stark och en relation utan större engagemang i sexuell gemenskap, värdesätter vänskap främst.
9 i Mynt
Här finns det oväntade, det positiva och det som ger mer av allt man önskar sig.
10 i Mynt
Trygghet, gemensamma värderingar, byggandet på en harmonisk relation.
Page i Mynt
Vill en hel del, men vågar inte. Antyder, tar första steget men backar, utvärderar.
Knekt i Mynt
Ser till sina egna behov, och kan vara lite reserverad, förväntar sig respons.
Dam i Mynt
Som kvinna trygg, beräknande, vill ha säkerhet och ger av sig själv när det finns annars kritisk. Som man osäker, tvivlande och undandragande, vill inte bestämma utan få allt serverat.
Kung i Mynt
Som man trygg och säker, lätt distanserad, men fokuserad när det väl gäller! Som kvinna planerande, målmedveten och envis.

Svärd
 visar på tankar omkring, analyserande, medvetenhet om sig själv, dramatik, nonchalans och målmedvetenhet. En maskulin upplevande svit som visar på fokuseringen eller motstånd.
Ess i Svärd
Totalt fokuserad, vet vad man vill ha och hur man ska få det. Självsäker på vad man känner och hur man ska få det man vill ha.
2 i Svärd
Cool! Tar allt som det kommer, har en egen inre trygghet som gör att allt bara blir som man tänkt sig eller har förhoppning om.
3 i Svärd
Vill inte! Drar sig undan, vill vara själv. Vill inte vara i relation, vill ha sitt eget liv, känner sig trängd, kvävd av konflikter.
4 i Svärd
Vill vara själv, är inte i känslan, vet inte vad man själv känner, orkeslös, missbelåten, avvaktande.
5 i Svärd
Stressad, otålig, orolig, rastlös, undanglidande, vill både vara själv och bli bekräftad. Har ej ro att stanna upp.
6 i Svärd
Är i balans och harmoni med sig själv, tar allt som det kommer, har en inre trygghet och är nöjd med sig själv och närvarande i känslan.
7 i Svärd
Självständig, balanserad, medveten och har en klar fokusering på vad man vill, är beredd att släppa allt för något nytt och i det ge allt av sig själv.
8 i Svärd
Begränsad, tvivlande, dåligt självförtroende, kräver uppmärksamhet men har svårt att dela en gemenskap, osäker och undanglidande.
9 i Svärd
Orolig, missnöjd, kritisk, ältande, vill vara själv och i sina egna negativa känslor och söker ideligen bekräftelse.
10 i Svärd
Tom, deprimerad, manodepressiv, slut, orkar inte med något engagemang, har inget att ge.
Page i Svärd
Uttalar sin längtan, sin drift och vad man önskar och sätter sig själv som centrum
Knekt i Svärd
Frustrerad, otålig, svårt att stanna upp, vill ha allt oavsett vad det krävs av andra, ser till sin egen njutning.
Dam i Svärd
Som kvinna, självsäker och självständig, svårflirtad. Som man krävande och osäker.
Kung i Svärd
Som man säker på sig själv, vet precis vad man vill. Som kvinna dominant och kontrollerande.

Created with