Certifierade Tarotterapeuter (samt Tarottydare)

Här under finner du först certifierade Tarottolkare som gått Tarotutbildningen, under finner du certifierade Tarottolkare
Marie och Annika är även mina assistenter som hjälper till vid kurser, hemsidan, uppdatering.

Utan länkar

Margareta Donosa
Agneta Holm
Carina "Cina" Esberg
Emma Gilmore

Certifierade Tarottolkare

Dessa duktiga Tarottolkare har gått kurs samt tagit certifikat.

Utan länkar

Åsa Svensson-Westman
Emma Gillmor

Created with