Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Uhruz (Uhr - Urrunan )

Om du dragit Uhruz

Även om du kan uppleva att visa saker eller områden är något du känner igen är det nu som du kan agera ifrån din egen kraft, I det skapa det som är i harmoni med din kraft.
Dold visar Uhruz på rädsla, du vet inte om du vågar stå för dina egna val och ageranden. Du kan ha svårt att släppa det som varit, fastnar i gamla tankemönster, begränsningar, dålig tillit.

Uhruz ristad

Runan för den starkaste urkraften. Den inre motivationen som driver alla individer enskilt framåt, mot ett skapande, en överlevnadskraft.

Formen är Issaz men sedan kommer två ristningar efter varandra, tre steg, ett i taget för att förverkliga helheten. Urstaven, sedan två halva stavar. Kraften från urstaven, flödet för att befästa nedåt.

Om du dras till Uhruz

Om du dras till Uhruz visar det att du är aktiv, engagerad, impulsiv, kraftfull, hela tiden i gång med nya projekt eller idéer. Du har en drivkraft som visar sig till det yttre med agerande, säkerhet samt en stark vilja. 

Vägledning från Uhruz

Arbete
Du startar upp något, många idéer, en enorm inriktning, kraftfullhet. Du står för dina beslut, motiverad, besluten, envis. Du är säker, klar över dina nästa steg.
Kärlek
Du är in i känslan, har en stark inlevelse, passion. Du vågar mer, är direkt, agerande. Du vet vad du vill, ser till att du får det.
Ekonomi
Du har med dig tillgångar, vet vad du ska göra med dem. Bra investeringar, enorma grundförutsättningar.
Hälsa
Du orkar allt det som du vill, har en enorm grundkapacitet, ett bra utgångsläge. Din kropp är i god form.
Andligt
Våga ta fram din längtan, du är ett med din livskraft, din vilja och din motivation. Din inre kraft hittar en förankring i det yttre livet.
Created with