Runmagi del 1

Lär dig runorna från grunden.

Runmagi del 2

Bind, samstavs samt galderunor.

Runmagihelg 21-23/4

Kurs på Englagård

Wynjaz (Wynja - Glädjerunan )

Om du dragit Wynjaz

Du gör ditt bästa med denna runa för att skapa mycket som möjligt av det som redan finns. Du får automatiskt en stark position med denna runa men kommer troligen inte att visa upp din styrka utåt sett utan den kommer andra att ana med tiden.
Dold visar Wynjaz på konflikter, förtvivlan. Att leva i martyrrollen, inte kunna säga sin mening, att inte vara tillräckligt motiverad för att agera.

Wynjaz ristad

Urstaven, sedan som med Uhr, två halva stavar, men den sista låses fast i urstaven. Vetskapen om att du kan ha kvar det skapade genom att rikta sista ristningen inåt. Det för att markera ett flöde, trianglar har genom tiderna alltid representerat bevarande (pyramider). Här finns mer trygghet, i det avkoppling och glädje.

Om du dras till Wynjaz

Om du dras till Wynjaz visar det att du är närvarande, givmild, skapande, delar med dig av hela dig. Du ser helheten, skapar en balans i allt som kommer din väg. Du skapar mer möjligheter av allt det som existerar. Din inre drivkraft handlar om att förverkliga mer av det som redan är.

Vägledning från Wynjaz

Arbete
En lust och glädje över kommande arbete, här finns mer att vänta än vad som var tänkt ifrån början. En period av inlevelse, lycka, nya spontana händelserika upplevelser.
Kärlek
En enorm kärlekskänsla baserad på frihet, glädje. Du känner harmoni, glädje och tillgivenhet.
Ekonomi
Bekymmer kan du ha någon annan gång, just nu har du annat att tänka på. Till exempel hur du snabbast ska hinna investera i allt som du vill ha, även det, som de du tycker om, vill ha.
Hälsa
Du mår bra, känner dig i balans, glad och fri.
Andligt
Hela du vibrerar av glädje, tillgivenhet, inlevelse och lycka. Du här och nu - dig själv helt och hållet.
Created with