Mar 4 / Ylva Trollstierna

3 i Mynt

Utveckling är en del av livet som kan vara både ett steg i taget eller en större förändring, med 3 i Mynt handlar det om att de ta de första stegen, att vara nyfiken på vad vi kan utveckla.

Du har redan skapat en grund med Esset, skapat balans i två men sedan fungerar vi med att vi har svårt att stanna upp och bara vara en längre tid, förr eller senare är det något som vi längtar att förverkliga mer av.
Nyfikenhet är en del av kortet, att hela tiden sträva efter att få mer kunskap, att utveckla sig själv, förstå hur saker och ting fungerar. Balansen finns redan, nu blir det lite mer som att jonglera, att utmana sig själv till att förverkliga mer av sina förmågor.

Utveckling utbildning, kurser, en mentor som inspirerar, med kortet finns en utveckling. Färgerna som är gul och turkos visar på viljan att våga förändra.

Missa inte musen! En mus är nyfiken, den smakar på allt, den tar sig på de mest udda ställen för att finna ut vad som finns där.

Ur Tarot och attraktionens lag

”Jag är tacksam för min förmåga att få mer insikter av all den erfarenhet i enighet med min själ.”

Med denna energi är du alert, medveten, aktiv i dina egna händelser, du tar beslut, agerar, vet precis vad det är som du önskar utveckla mer av. All den kunskap som du har som kanske har vilat ett tag blir aktiv, du söker nya vägar att utveckla, uttrycka dig själv genom.

Viktigt är att du stannar upp i det som är närvarande i den upplevelsen, inte bara sökandes nya, mer utvecklande upplevelser hela tiden. Fastna inte i att se bakåt, jämföra samt skapa en iver att vilja utveckla allt, en del i detta kan vara att låta det som är vara det utvecklande.

Stärk genom att bara vara i känslan, därigenom nå den utveckling som du söker. Iver är din utmaning, att låta bli att rusa in i upplevelser utan helt enkelt ta dem som de kommer för att vara i utvecklingen, inte söka den.

Allt som har med att utveckla dig vidare är aktuellt, men det har sin grund i allt det som du tidigare engagerat dig i. Nu ser du allt i en annan dager, du kan agera med mera kraft, mera kreativitet, lyssna till all den kunskap som du har inom dig. Dags för dig att börja utveckla din potential, i det vara öppen för saker, upplevelser som du kanske inte har tänkt som en del i ditt liv. Du lär dig mest genom att iakttaga sedan agera utifrån din känsla. Genom att lyssna till vad som ger dig en spontan glädje inifrån finner du nyckeln till din fortsatta utveckling.
Created with