Från elementen till motpolerna till helheten
From the elements to the opposite pole to the wholeness

Var närvarande i din potential
Be present in your potential

Onlinekurser med texter, ljudfiler, filmer, frågeformulär samt certifikat
Online courses with text, audio, videos, questions and certificate

 Distanskurser i Tarot

Lär dig tolka symboliken av de 78 Tarotkorten, du bör starta med "Tarot, kort för kort". Kursen för Tarotakademin är mer avancerad. Sedan kan du gå vidare i ämnen som tidigare liv, astrologi, attraktionens lag, kärlek samt fördjupning.

 Distanskurs i Runor

Lär dig symboliken från de 25 runornas magi.
Grunden, magi, betydelse samt tolkningarna Nornornas väv samt Elementhjulet.
Du kan även boka initiering i runorna i samband med kurs.

Distanskurs i Chakra och färger

Förstå ditt chakrasystem, nycklar till din själs vibrationer. Alla chakras och färger med texter, ljudfiler, filmer. Vilka frekvenser gynnar dig, vilka bör du ändra - Bli färgstarkare!

Utbildningar

Personliga, del för del
Tarot utbildning
Runmagi utbildning
Aurautbildning

Educations

Personally, part by part
Tarot 
Rune magician 
Aura and colors (Yiang)

Distance course Tarot card by card

Coming in december
Distance course in Rune magic

Coming in December

Distance course in chakras and colors

Coming in December


 Zoom-möten/Zoom meetings

Created with